phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

A fost prezentat raportul de activitate pentru anul 2020 al Agenției Proprietății Publice

26 martie, 2021

La 26 martie, a avut loc ședința Colegiului Agenției Proprietății Publice în cadrul căruia a fost prezentat raportul de activitate pentru anul 2020.

Lilian Cristiuc, șeful Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări a prezentat Raportul de activitate al Agenției pentru anul 2020 pe domeniile de competență și a trecut în revistă principalele realizări.

Sergiu Mardari, șeful Direcție planificare, analiză și evaluare, a vorbit despre prioritățile de activitate întru implementarea politicii statului în domeniile ce îi sunt încredințate Agenției Proprietății Publice ce își propune consolidarea eforturilor pentru realizarea următoarelor acțiuni prioritare:

·       În  domeniul administrării înterprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital public de stat;

·       În domeniul evidenței patrimoniului public;

·       În domeniul monitorizării patrimoniului public;

·       În domeniul administrării terenurilor și bunurilor proprietate publică a statului;

La final, dl Ghenadie Țepordei a mulțumit colegilor pentru prezență și a  apreciat efortul specialiștilor din cadrul APP în realizările obținute şi a accentuat asupra conjugării eforturilor la atingerea obiectivelor trasate pentru obținerea unor rezultate  performante, ce ar contribui la realizarea sarcinilor și a planului de activitate.

 


Anexe

Raportul de activitate al APP pentru anul 2020

1,139 KB