MENU
Inapoi

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

7 februarie, 2024

7 februarie 2024, Chișinău -  Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului este elaborat dat fiind necesitatea operării unor modificări la Hotărârile Guvernului nr.91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului și nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente.

Întru eficientizarea procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens. Propunerile urmează a fi transmise până la data 19 februarie 2024, inclusiv în format electronic, la adresa de email: lucia.grosu@app.gov.md și iulia.pavlov@app.gov.md, iar persoanele de contact sunt: 
•    Lucia Grosu, șef Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice, tel.(022)-223-149, e-mail: lucia.grosu@app.gov.md.  
•    Iulia Pavlov, șef adjunct Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, tel.(022)-221-457, e-mail: iulia.pavlov@app.gov.md.