phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Agenția Proprietății Publice optează pentru transparență și corectitudine în activitate

10 iunie, 2021

Colaboratorii Agenției Proprietății Publice au participat la un seminar de instruire privind evitarea riscurilor de corupție la elaborarea proiectelor de acte normative, organizat de Centrul Național Anticorupție.

În debutul ședinței de instruire, directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, Corneliu Soltan, a salutat inițiativa CNA de desfășurare a acestui seminar informativ, subliniind importanța acestuia în scopul îmbunătățirii continue a procesului de elaborare a actelor normative.

Astfel, în cadrul seminarului, reprezentanții CNA s-au referit la acțiunile ce țin de identificarea şi analiza, limitarea sau excluderea fenomenelor generatoare de corupţie, precum şi a celor care o favorizează. Totodată, au fost făcute referințe privind expertiza de corupție, reliefând procesul de identificare a riscurilor de corupție care pot apărea în legătură cu promovarea proiectelor de acte normative de către entitățile publice, a factorilor care le generează și elaborarea recomandărilor pentru înlăturarea efectelor acestora.

Dintre cei mai frecvenți factori de risc identificați au fost menționați: formulările lingvistice ambigue care admit interpretări abuzive, normele concurente, lacunele de drept etc.

În aceeași ordine de idei, subliniem, că în cadrul seminarului, a fost prezentată Platforma „reLAWed”, care reprezintă un nou mecanism de prevenire a corupției care vine în sprijinul cetățeanului și are ca scop promovarea în continuare a unui grad de deschidere a autorităților publice față de cetățean. Prin intermediul acesteia, se oferă posibilitatea persoanelor de a se implica în procesul de perfecționare a cadrului legal, să ia atitudine, să identifice și să comunice actele normative deficiente, care la aplicare au generat sau pot genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități. Platforma menționată poate fi accesată prin intermediul paginii web oficiale a Centrului Național Anticorupție: www.cna.md sau pe adresa http://relawed.cna.md/.

Reamintim, că Agenția Proprietății Publice optează pentru transparență și corectitudine în activitatea propriu-zisă, perfecționarea continuă în procesul de elaborare a actelor normative fiind un obiectiv prestabilit.