MENU
Inapoi

APP anunță elaborarea și transmiterea pentru avizare a proiectului HG cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi către Î.S. ”EHGeoM” și modificarea HG nr.1004/2023

30 ianuarie, 2024

30 ianuarie 2024, Chișinău - În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 161, 163 și 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Agenția Proprietății Publice anunță elaborarea și transmiterea pentru avizare a proiectului hotărârii de guvern cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi (țiței ”Văleni” și gaz natural ”Victorovca”), Întreprinderii de Stat Expediția Hidro-Geologică din Moldova (EHGeoM), pentru cercetare geologică în scop de prospectare, evaluare/reevaluare, explorare și extragere și modificarea Hotărârii Guvernului nr.1004/2023 cu privire la încetarea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi transmis în baza Acordului de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de exploatare a resurselor ”Redeco”LTD din SUA și la constituirea Comisiei de preluare unilaterală a bunurilor și drepturilor patrimoniale ce decurg din Acordul de concesiune. 


Anexe

Proiectul Hotărârii

85 KB