MENU
Cadrul legislativ/normativ
Cadrul legislativ/normativ

Cadrul legislativ/normativ

Codul de etică si deontologie al angajaților Agenției Proprietății Publice

503 KB

Constituția RM

168 KB

Legea privind achizitiile publice

454 KB

Legea privind societățile pe acțiuni

348 KB

Legea privind delimitarea proprietatii publice

111 KB

Legea privind administrarea si deetatizarea proprietății publice

216 KB

Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

117 KB

Legea cu privire la formarea bunurilor imobile

103 KB

Legea cu privire la activitatea de evaluare

92 KB

Legea cu privire la întreprinderea de stat si întreprinderea municipală

117 KB
blue icon

Linia Verde

(+373 22) 23 43 50