phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Comunicat cu referire la declarațiile deputatului Radu Marian, făcute prin intermediul rețelelor de socializare

4 martie, 2021

Agenția Proprietății Publice consideră politizate, false, calomnioase, lipsite de substrat factologic, or prin răspîndirea cu rea-credință a informației vădit mincinoase, Radu Marian a urmărit dezinformarea cetățenilor și denigrarea reputației persoanelor vizate, lezînd onoarea și demnitatea acestora, or realitatea este diametral opusă.

1. Afirmația precum că Ghenadie Țepordei și-a angajat adjuncții fără concurs este mincinoasă, or, directorul general al APP nu are atribuții de numire în funcție a adjuncților, aceștia fiind numiți în conformitate cu legea, care  prevede că, numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către Guvern.

Respectiv, dl Mihail Soțchi a fost transferat în funcția de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice la data de12 februarie 2020, de către cabinetul de miniștri.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120349&lang=ro

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras_7_0.pdf

Dl Corneliu Soltan a fost numit în funcția de director general adjunct al Agenției Proprietății Publice în rezultatul concursului organizat în baza dispoziției cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior nr. 102-d din 26.07.2019.

https://cancelaria.gov.md/ro/content/concursul-pentru-ocuparea-functiei-de-director-general-adjunct-al-agentiei-proprietatii

http://app.gov.md/agentiei-proprietatii-publice-are-un-nou-director-general-adjunct-3-1645

Este mincinoasă și afirmația răspîndită de același deputat, precum că Ghenadie Țepordei împreună cu adjuncții au acaparat controlul asupra întreprinderilor de stat, în interes propriu, or toate întreprinderile de stat au organe proprii de conducere (consiliu de administrație – format din reprezentanții diferitor instituții  de profil, și propriu-zis administratorul), iar imixtiunea în activitatea acestora, indiferent de natura sa, este imposibilă.

Agenția are rolul de a administra patrimoniul public, prin consolidarea, protecția și valorificarea acestuia, inclusiv exercitînd, în numele Guvernului, funcţia de fondator al întreprinderilor de stat şi deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu cota statului în capital social, în conformitate cu legislația.

2. Falsă și nefondată este și afirmația privind lichidarea nejustificată a unor direcții, în procesul de reorganizare a Agenției, or actul normativ de reorganizare a Agenției a fost elaborat la recomandarea Curții de Conturi în rezultatul misiunii de audit,  care a constatat necesitatea revizuirii statelor de personal ale Agenției, în vederea optimizări unităților de personal, care aveau un volum redus de activitate, în scopul creării unui echilibru per persoană, nefiind excluse, totodată, și sarcinile direcțiilor lichidate, acestea fiind preluate de alte direcții.

3. Tot mincinoasă este și declarația cu privire la promovarea în funcție a oamenilor cu reputație suspectă, or, la numirea în funcția de  Director general al dlui Ghenadie Țepordei, la data de 29 ianuarie 2020, funcționarii Natalia Chilaru și Serghei Mardari deja activau în cadrul Agenției.

4. Informăm că, pentru toate funcțiile vacante de administrator al întreprinderilor / societăți comerciale au fost organizate și desfășurate concursuri, conform legislației, or nimeni dintre participanții la concurs nu au contestat rezultatele acestuia.

Agenția nu acceptă simpatiile pe criterii politice, vîrstă, religie, sex, ci promovează abilitățile profesionale, iar potrivit legii, consiliile de administrare sunt cele care își aleg administratorul.

Agenția condamnă acțiunile de răspîndire a informațiilor false de unii reprezentanți ai clasei politice și solicită dezmințirea informației.

Menționăm că, Agenția Proprietății Publice, își va desfășura și în continuare activitatea în mod integru, transparent, în conformitate cu prevederile actelor normative, în vederea administrării eficiente a patrimoniului public și nu va participa nici într-un fel la disputele politice.

P.S. Mai jos găsiți mai multe documente ce vin în confirmarea celor menționate.


Anexe

Chilaru

1,447 KB

Comisie

66 KB

Dispozitie Soltan

918 KB

Dispozitie

887 KB

Mardari

1,498 KB