MENU
Inapoi
phone icon

Conducerea

Numele, prenumele

Funcția

Tel. (022)

e-mail

Cojuhari Roman

Director general

23-43-50

roman.cojuhari@app.gov.md

Bobu Valerian

Director general adjunct

22-13-77

valerian.bobu@app.gov.md

Direcția evidentă și monitorizare a patrimoniului public

Vrabie Natalia

șef direcție

22-31-70

nata.vrabie@app.gov.md

Russu Marcela

șef adjunct direcție

23-40-35

marcela.russu@app.gov.md

Direcția administrarea bunurilor imobile şi relații funciare

Cociug Victor șef direcție 23-39-29 victor.cociug@app.gov.md

Pluta Elvira

șef interimar direcție

23-35-06

elvira.pluta@app.gov.md

Secția relații funciare

Grosu Lucia

șef secție în cadrul dir.

22-99-61

lucia.grosu@app.gov.md

Direcția privatizare și postprivatizare

Boțoc Alina

șef direcție

23-45-89

alina.botoc@app.gov.md

Pavlov Iulia

șef adjunct direcție

22-14-57

iulia.pavlov@app.gov.md

Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale

Beșliu Viorica

șef direcție

23-37-21

viorica.besliu@app.gov.md

Cotruță Ion

șef adjunct direcție

22-31-72

ion.cotruta@app.gov.md

Serviciu proiecte investiționale

Filimon Oleg

șef serviciu

22-31-72

oleg.filimon@app.gov.md

Direcția planificare, analiză și evaluare

Staver Svetlana

șef direcție

22-21-60

svetlana.staver@app.gov.md

Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări

Patrașcu Natalia

șef interimar direcție

22-62-35

natalia.patrascu@app.gov.md

Gorceac Tatiana

șef adj. interimar

22-62-35

tatiana.gorceac@app.gov.md

Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat

Cristal Felicia

șef secție

22-31-84

felicia.cristal@app.gov.md

Direcția contencios și control al legalității

Palade Iurie șef direcție 23-38-50 iurie.palade@app.gov.md

Chicu Sergiu

șef  interimar direcție

23-75-64

sergiu.chicu@app.gov.md

Secția acte normative

Manole Vitalie

șef secție în cadrul direcţiei

22-23-50

vitalie.manole@app.gov.md

Direcția management instituțional

Popas Ala

șef direcție

23-38-24

ala.popas@app.gov.md

Serviciul managementul documentelor

Muntean Tatiana

șef serviciu

21-35-95

tatiana.muntean@app.gov.md

Serviciul resurse umane

Canțîr Serafima

șef serviciu

23-38-24

serafima.cantir@app.gov.md

Serviciul tehnologia informației și comunicare cu mass-media

Vasilache Ghenadie

consultant superior

23-43-50

ghenadie.vasilache@app.gov.md

Direcția financiară

Palețchi Anastasia

șef direcție, contabil-șef

23-40-65

anastasia.paletchi@app.gov.md

Croitoru Anastasia

șef adjunct direcție

23-71-89

anastasia.arnaut@app.gov.md

Serviciul audit intern

Olișevschi Sergiu

auditor intern

23-77-18

sergiu.olisevschi@app.gov.md

Serviciul probleme speciale

Valeriu Cemîrtan

consultant principal

22-05-11

valeriu.cemirtan@app.gov.md 

Serviciul control managerial intern

Alexandru Marin

consultant principal

23-77-18

alexandru.marin@app.gov.md 

 

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.
Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:
- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa office@app.gov.md;

- prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei" la adresa MD-2012, Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, Agenția Proprietății Publice;

- la sediul Agenției Proprietății Publice, în cutia poștală amplasată la etaj 1;

- on-line, aplicând formularul de mai jos (Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere).

Petiția trebuie să conțină informații privind:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

! În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislația în vigoare.

!  Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat. 

Adresările ce nu vor corespunde cerințelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.

 

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

MD-2012, Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78