phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU

Lista finală a candidaților admiși la concurs, inclusiv, după prelungire

19 noiembrie 2021
Agenția Proprietății Publice Lista finală a candidaţilor admişi la concurs, inclusiv, după prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs

-    Consultant principal, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale – pe perioadă determinată
1.    Cernenco Sergiu
2.    Gori Gheorghe

-    Consultant superior, Serviciul proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale
1.    Cernenco Sergiu
2.    Gori Gheorghe

-    Consultant principal (2), Secția acte normative, Direcția contencios și control al legalității
1.    Ranga Iulia

-    Consultant principal, Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare
1.    Statnic Adrian
2.    Nesteriuc Gheorghii

-    Consultant superior, Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare
1.    Oboroc Raisa
2.    Gori Gheorghe

-    Consultant superior (1), Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare
1.    Prisacari Vladlena
2.    Ciorba Dumitru
3.    Popovici Iurie
4.    Puha Rada

-    Consultant superior (2), Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare
1.    Sajin Larisa
2.    Cociug Victor

-    Consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări
1.    Gorceac Tatiana
2.    Țîrdea Mihail

Candidaţii admişi pentru participare la concursul de suplinire a
funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Proprietății Publice
vor fi informați suplimentar despre data susţinerii probei scrise

NOTĂ:Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.