phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Monitorizarea și redresarea situației de la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” - în vizorul Agenției Proprietății Publice

17 mai, 2021

Situația pandemică continuă să fie resimțită de către întreprinderile ale cărora activitate este influențată de situația economică generală din țară și de relațiile interstatale. Activitatea Î.S. ,,Calea Ferată a Republicii Moldova” rămâne a fi vulnerabilă, sub acest aspect, și se află în atenția autorităților, precum și a întregii societăți.

Astfel, în aceste condiții dificile, lipsa transporturilor internaționale a influențat negativ asupra veniturilor din traficul de călători, în 2020 fiind de 23,9 mln. lei față de 157,1 mil. lei obținute în anul 2019. Din activitatea de transportul de călători CFM în anul 2020 a suportat pierderi în sumă de 114,5 mil. lei.

Volumul transporturilor de mărfuri realizat în anul 2020 a constituit 601,9 milioane de tone-kilometri față de 920,2 milioane de tone-kilometri în anul 2019. Diminuarea a fost de 34,6%, inclusiv la export – 40,9% și în tranzit – 71,8%. Scăderea volumelor de transporturi la export au fost influențate de scăderea producției agricole scăzute în anul 2019, iar în traficul tranzit – de declinul economiilor din statele vecine, afectate de pandemie, precum și de direcționarea mărfurilor către portul ucrainean Izmail, ocolind Republica Moldova.

În aceeași ordine de idei, subliniem drept rezultat a scăderii volumului de mărfuri transportate, diminuarea veniturilor din activitatea operațională, obținute de întreprindere.

În conformitate cu ultimul raport financiar, din totalul din cheltuieli lunare de 60 mil. lei suportate de către Î.S. „Сalea Ferată din Moldova”, fondul lunar de salarizare  constituie circa 35 mil. lei. Datoriile pentru creditele bancare contractate de la băncile comerciale din 2015, înregistrează, la data de 10.03.2021, datorii în mărime de 490,936 mil. lei.

În contextul problemelor existente, Agenția Proprietății Publice în comun cu Consiliul de Administrație al Î.S. „Сalea Ferată din Moldova” a întreprins în regim prioritar acțiunile în vederea îmbunătățirii indicatorilor tehnici și financiari ai  Î.S. „Сalea Ferată din Moldova” și redresării situației de criză.

În primul rând, conducerea Agenției Proprietății Publice a reușit să echilibreze stagnarea de durată a activității întreprinderii, înregistrată în perioada 2010-2019, urmare a administrării ineficiente.

În al doilea, au fost eradicate toate schemele ce țin de acces la servicii de transport, care erau complementate cu un șir de taxe ilegale - situație care a ,,înflorit” în perioada sus-menționată.

Totodată,  a fost stabilit și se respectă un grafic de achitare a restanțelor salariale, dificultățile cu care se confruntă întreprinderea fiind sesizate nemijlocit de către angajați. Conform graficului de salarizare, în prezent, sunt achitate parțial salariile pentru luna decembrie 2020.

Actualmente, se întreprind acțiuni de diminuare a cheltuielilor și identificare a surselor alternative de venit în scopul stingerii datoriilor acumulate. Anticipând posibilitatea de majorare a tarifelor pentru călătorii, se pune accent pe înăsprirea controlului achitării serviciilor respective și sunt căutate soluții optime pentru subvenționarea transportului de călători.

În același context…

Cu referire la declarațiile recente făcute de către deputatul Igor Munteanu, privind situația de la CFM, reiterăm următoarele.

Conform Procesului-verbal nr.6 din 03.03.2021 privind rezultatele licitării la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova”, la licitație a fost vândut lotul unic constituit din metale feroase și neferoase în cantitate de 2 mii tone, la prețul  de 16 mil. lei. Urmare achitării prețului lotului adjudecat, 11,5 mil. lei au fost utilizate pentru stingerea parțială a datoriei pentru salarii, circa 3,5 mil. lei din suma respectivă au fost achitate în contul stingerii parțiale a datoriilor acumulate pentru achiziționarea motorinei, iar 1 mil. lei a fost utilizat pentru executarea obligațiunilor conform titlului executoriu către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.