phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

Optăm pentru transparență în activitatea întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public

31 mai, 2021

Reprezentanții Agenției Proprietății Publice au participat astăzi, 31 mai, la conferința online „Transparența întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova: între progrese și restanțe moștenite”, organizată de Institutul pentru Dezvoltare Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu INEKO (Slovacia). La conferința online au participat circa 40 de reprezentanți ai întreprinderilor de stat și municipale.

În cadrul acestei conferințe a fost prezentat clasamentul de transparență (decizională și financiară) a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova în anul 2020. Totodată, au fost făcute publice recomandări întru îmbunătățirea indicatorilor de transparență în activitatea entităților nemijjlocit la publicarea rapoartelor anuale și rezultate economico-financiare, achizițiilor etc.

Astfel, privind procesul de monitorizare a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova s-a referit Viorel Pîrvan, expert juridic IDIS „Viitorul”, care a accentuat că monitorizarea propriu-zisă a început în 2019 și continuă în anul 2021, demonstrând că mai persistă probleme și deficiențe în asigurarea transparenței în activitatea entităților publice.

,, În comparație cu clasamentul precedent, rezultatele evaluării a celor mai mari și importante întreprinderi din țară (60 la număr) demonstrează o creștere a mediei generale cu + 8,30 puncte procentuale, inclusiv pentru fiecare din cele șase zone de transparență (indicatori economici, transparență și acces la informație, achiziții publice și proprietate, resurse umane, etică și conflicte de interese, granturi și caritate). La fel, se observă o creștere a mediei generale a întreprinderilor de stat în raport cu întreprinderile municipale evaluate. Astfel, Î.S.„MoldATSA” are un punctaj de 58,3%, S.A. „Energocom” are un punctaj de 56,5%, iar Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” a acumulat 52,4% etc. Acest lucru se datorează realizării de către mai multe întreprinderi de stat a unor indicatori de transparență importanți, precum publicarea informațiilor privind capitalul social, publicarea planurilor de achiziții publice, Codurilor de etică, dar și istoricul rapoartelor și analizelor economico-financiare”, a subliniat expertul IDIS „Viitorul”.

La capitolul bune practici și demonstrarea transparenței în activitate, au fost reliefate mai multe întreprinderi din subordinea Agenției Proprietății Publice. Astfel, au fost menționate entitățile: S.A. ,,Tracom”, care publică documentele interne de integritate, Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni”, care mediatizează rezultatele controalelor economico-financiare, Î.S. ,,Manejul de atletică ușoară”, care face publice salariile administratorilor, membrilor consiliului de administrație și angajaților, etc.

În același context, informarea permanentă a publicului privind activitatea întreprinderilor de stat și municipale a fost conturată și în cadrul rapoartelor  invitaților din Slovacia: Peter Golias, directorul Institutului pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO) și Michal Piško, coordonator proiecte, Transparency International. Experții s-au referit la principiile-cheie privind guvernanța corporativă a întreprinderilor cu capital public, reliefând experiența slovacă privind publicarea salariilor managerilor de top ai întreprinderilor cu capital public, precum și altor informații de interes public.

Spre final, reprezentanții IDIS „Viitorul” au reiterat interesul sporit al societății asupra situației patrimoniului public din țară, precum și necesitatea imperioasă a deschiderii întreprinderilor față de public. Aceștia au accentuat obiectivul și tendința continuă spre îmbunătățirea situației ce ține de transparență în activitatea întreprinderilor de stat și municipale încurajând realizarea indicatorilor de transparență.