phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Administrarea proprietății publice de stat
Administrarea proprietății publice de stat
blue icon

Linia Verde

+373 22 229-960

Privatizare

PRIVATIZAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE

 

Privatizarea proprietății publice se desfășoară în condițiile Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și actelor normative aferente executării legii

Obiecte ale privatizării pot fi următoarele bunuri proprietate publică:

 

  • pachetele de acțiuni;
  • părțile sociale;
  • întreprinderile de stat, ca complexe patrimoniale unice;
  • bunurile imobile, mobile şi complexele de bunuri;

 

Bunurile proprietate publică se expun la privatizare prin următoarele modalități:

I) vânzare prin concurs investiţional în bază de proiecte individuale (bunurile proprietate publică de o importanță deosebită pentru economia națională sau pentru economia locală);  HG nr. 919/2008

II) vânzare prin concurs comercial sau investițional (pentru cotele sociale în capitalul social al societăţilor comerciale, complexelor patrimoniale unice, inclusiv pachete de acțiuni);  HG nr. 919/2008

III) vânzare la licitație cu strigare (construcţii nefinalizate, bunuri imobile, mobile,  complexe de bunuri, după caz, cote sociale în capitalul social al societăţilor comerciale, complexe patrimoniale unice); HG nr. 136/2009

IV) vânzare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, prin intermediul Bursei de Valori ( valori mobiliare – pachete de acțiuni ale statului); HG nr. 145/2008

 

Modalitățile de privatizare se stabilesc în funcție de necesitatea atragerii de investiții capitale şi/sau a păstrării profilului de activitate al obiectului privatizării, şi/sau a îmbunătățirii activității lui, şi/sau în funcție de alte scopuri.

Prețul bunului supus privatizării se stabilește în conformitate cu prezenta lege sau cu legislația privind activitatea de evaluare.

Prețul inițial de vânzare a bunului expus la vânzare se stabilește de Comisiile instituite în modul stabilit de Guvern.

La privatizare pot participa în calitate de cumpărători:

a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

b) persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi, în conformitate cu legea;

c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).


blue icon

Linia Verde

+373 22 229-960