MENU
Administrarea proprietății publice de stat
Administrarea proprietății publice de stat

Reglementare

Comisii de monitorizare a contractelor

10,951 KB

476/04.07.2012 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat // Monitorul Oficial nr.143-148/530 din 13.07.2012

534/13.07.95 Lege cu privire la concesiuni //Monitorul Oficial 67/752, 30.11.1995

255/11.04.2013 Hotărîre privind instituirea Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat //Monitorul Oficial 83-90/310, 19.04.2013

245/19.04.2012 Hotărîre cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat //Monitorul Oficial 82-84/281, 27.04.2012

179/10.07.2008 Lege cu privire la parteneriatul public-privat //Monitorul Oficial 165-166/605, 02.09.2008

143/02.08.2013 Ordinul Ministerului Economie cu privire la aprobarea Matricei preliminare de repartiţie a riscurilor de proiect //Monitorul Oficial 182-185/1269, 23.08.2013

204/12.07.2013 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice // Monitorul Oficial nr.186/607 din 24.08.2013

Regulament cu privire la ținerea Registrului intern de evidență a proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul APP nr.82 din 14.11.2017

231 KB

Regulamentul privind monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul APP nr. 81 din 14.11.2017

212 KB

Ghid privind inițierea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul APP nr. 80 din 14.11.2017

518 KB
blue icon

Linia Verde

(+373 22) 23 43 50