Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DE CĂTRE ENTITĂȚI

ÎM "Amenajarea Teritoriului si Spaţii Verzi Bălţi"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Apa-Canal"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Comunservice"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Direcţia construcţii capitale a Primăriei mun.Chişinău"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Direcţia de producere a gospodariei locative"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Direcţia de producţie a Gospodariei Comunale şi de Locunţe or.Floreşti"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Direcţia de troleibuze din Bălţi"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Direcţia reparaţii si construcţii drumuri Bălţi"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Gospodaria locativ-comunală Bălţi"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Piaţa Centrală"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Regulamente interne

ÎM "Regia comunal-locativă Cricova"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Regia Exploatare a drumurilor si podurilor "EXDRUPO"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Regia transport electric"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Servicii Comunal Locative Orhei"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

ÎM "Servicii comunale Glodeni"

Statut
Dări de seamă anuale ale administratorului
Rapoarte de audit
Regulamente interne

Pages