Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Registrul patrimoniului public

Subregistrul patrimoniului instituțiilor publice

Subregistrul patrimoniului întreprinderilor de stat/municipale

Subregistrul acțiunilor (cotelor sociale) proprietate publică

Subregistrul bunurilor proprietate de stat date în administrare economică societăților comerciale

Subregistrul parteneriatelor public-private