Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Reglementare

476/04.07.2012 Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat // Monitorul Oficial nr.143-148/530 din 13.07.2012
534/13.07.95 Lege cu privire la concesiuni //Monitorul Oficial 67/752, 30.11.1995
255/11.04.2013 Hotărîre privind instituirea Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat //Monitorul Oficial 83-90/310, 19.04.2013
245/19.04.2012 Hotărîre cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat //Monitorul Oficial 82-84/281, 27.04.2012
179/10.07.2008 Lege cu privire la parteneriatul public-privat //Monitorul Oficial 165-166/605, 02.09.2008
143/02.08.2013 Ordinul Ministerului Economie cu privire la aprobarea Matricei preliminare de repartiţie a riscurilor de proiect //Monitorul Oficial 182-185/1269, 23.08.2013
204/12.07.2013 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice // Monitorul Oficial nr.186/607 din 24.08.2013