Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietații Publice in comun cu experții cooptați in cadrul proiectului Twinning „Consolidarea sistemului de parteneriat public-privat in Republica Moldova”

Published on: Fri, 07/24/2015 - 15:20

Agenția Proprietății Publice în comun cu experții cooptați în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea sistemului de parteneriat public-privat în Republica Moldova” a organizat o rundă de ateliere de instruire „Prezentarea Manualului privind procedurile de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat și a concesiunilor, experiența UE și a Republicii Moldova în domeniul proiectelor PPP”.

Atelierele au avut loc pe parcursul lunii iunie curent în or. Ungheni (02 iunie 2015), mun. Bălţi (03 iunie 2015), mun. Comrat (18 iunie 2015) şi or. Orhei (23 iunie 2015).

În cadrul acestor seminare au participat reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale din toate raioanele republicii, cît şi reprezentanţi ai serviciilor publice de stat din teritoriu, precum şi reprezentanţi ai întreprinderilor private.

Atelierele de instruire au fost organizate în scopul de a prezenta detaliat procedura de implementare a proiectelor PPP şi concesiune, identificarea şi atenuarea barierelor şi riscurilor de realizare a acestora. De asemenea, a fost prezentat şi distribuit pe CD, pentru fiecare participant, versiunea electronică în limbile română şi rusă a proiectului „Manualului privind procedurile de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat și a concesiunilor”. Totodată, experţii Twinning, au ilustrat exemple privind experiența Uniunii Europene și a Republicii Moldova în realizarea proiectelor  PPP.

În acelaşi timp, luînd în considerare că în Republica Moldova parteneriatul public-privat este relativ o procedură nouă, ea deseori se confundă cu achizițiile publice și privatizare, și prin informațiile relatate de experți, în prezentări, au elucidat diferențele dintre aceste trei proceduri de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice.

Ţinînd cont de experienţa ţării noastre în domeniul parteneriatelor public-private, Alexandru Ursul – manager de proiect Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, a prezentat proiectul „Dezvoltarea infrastructurii termo-energetice pe bază de biomasă în raionul Leova”, proiect dezvoltat cu suportul PNUD Moldova şi consultanţa expertilor antrenaţi în Proiectul Twinning menționat.  

Ca urmare acestei experiențe privind proiectul PPP care a înregistrat un adevărat succes, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în comun cu Agenția pentru Eficiență Energetică optează pentru extinderea proiectului respectiv pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda