Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

ANUNȚ privind desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni „Metalferos”

Published on: Tue, 12/10/2019 - 16:09

 

ANUNȚ

 

privind desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni „Metalferos”

 

 

Consiliul Societății pe acțiuni ”Metalferos”, în conformitate cu :

·        Legea 1134-XIII din 02.04.1997  privind societățile pe acțiuni

·        Legea 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice

·     Statutul Societății pe acțiuni ”Metalferos”

·     Regulamentulprivind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al Societății pe acțiuni ”Metalferos” (în continuare-Concurs), aprobat prin procesul-verbal al Consiliului societății nr. 1 din 28.10.2019,

       Informează, că la 16.12.2019, ora 11.00, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, bir. 357, intrarea din str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va fi desfășurată etapa a doua a Concursului, ”Interviul”.  Pentru participare la Interviu, sunt invitați următorii candidați:

1.     Sergiu Dascal

2.     Eugeniu Andronic

3.     Igor Cujba

          

           Consiliul menționează că, alte două dosare depuse pentru participare la Concurs, nu au întrunit condițiile pentru a fi promovate în etapa a doua a Concursului.

 

Informațiile privind desfășurarea și rezultatul Concursului, în continuare, vor fi plasate pe paginile oficiale ale S.A. „Metalferos”șiAgenției Proprietății Publice:http://www.metalferos.md/ șihttps://app.gov.md/ .

 

 

 

Consiliul Societății pe acțiuni ,,Metalferos”

 

 

 

10.12.2019

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda