Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV

Published on: Fri, 10/04/2019 - 14:43

COMUNICAT INFORMATIV

 

Agenția Proprietății Publice anunță concursul de selectare a societăților de investiții pentru vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată.

La concurs pot participa societățile de investiții, membri ai pieței reglementate.  Participnții la concurs vor prezenta cererea-chestionar, conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 13 februarie 2008, coordonată cu Comisia Națională a Pieței Financiare și operatorul de piață, pînă la data de 6 noiembrie 2019, ora 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, bir. 345.

Telefoane pentru informații: (022) 23-80-89, (022) 23-45-89.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda