Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Comunicat informativ al Agenţiei Proprietăţii Publice din 17.10.2014

Published on: Thu, 04/17/2014 - 14:00

În condiţiile Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi actelor normative adecvate modalităţilor de privatizare, în perioada 29.08 – 17.10.2014 a fost organizată şi desfăşurată 1 rundă de vânzări în cadrul căreia au fost expuse 62 bunuri proprietate publică de stat, fiind  privatizate 7, inclusiv:

  • La 17 septembrie s-au desfășurat licitaţiile cu strigare şi cu reducere. La licitaţie cu strigareau fostexpuse 9 bunuri (2 construcţii nefinalizate, 3 complexe de bunuri imobile și 4 complexe patrimoniale unice), iar la licitație cu reducere au fost expuse 4 obiecte nefinalizate.

          În rezultatul licitației cu strigare au fost privatizate 2 complexe patrimoniale unice -Institutul de Stat de Proiectări „Industrialproiect”, mun. Chișinău și Î.S. „Combinatul de instruire prin cursuri din Bălți”, mun. Bălți.Cereri de participare pentru privatizarea bunurilor expuse la licitația cu reducere nu au fost depuse.

      Prețul total al bunurilor vândute la licitație cu strigare constituie2 470 000lei.

 

  • În perioada 29.08 – 01.10.2014 au fost organizate și desfășurate concursurile

investiţional și comercial la care au fost expuse 21 bunuri,inclusiv: la concurs investiţional 3 bunuri (cinematografele din or. Fălești, Leova și Î.S. Uzina de bijuterii din Chișinău „Giuvaier”), iar la concurs comercial 15 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice), acțiunile statului din 2 societăți pe acțiuni şi 1 bun distinct (aeronava YAK-40).

Oferte pentru privatizarea bunurilor expuse la concurs investițional nu au fost depuse.

În rezultatul concursului comercial a fost acceptată privatizarea a 2 bunuri proprietate publică de stat, inclusiv:Î.S. „Centrul de Reproducere a Păsărilor Abaclia” și Î.S. pentru reparația utilajului energetic „Energoreparații”.

Prețul total al bunurilor vândute la concurs comercial constituie 27 800 000lei.

 

  • În perioada 15-17 octombrie la Bursa de Valori s-au desfășurat  licitaţii „cu

strigare” în cadrulcărora au fost expuse acţiunile statului din 28 societăţi pe acţiuni. În rezultat au fost  tranzacţionate valorile mobiliare proprietate publică de stat din 3 S.A. la preţ total de 22 707 298,34lei, inclusiv: S.A. „Mapamond” (41,963%), S.A. „EuroCreditBank” (21,019%) și S.A. „Fabrica de unt din Taraclia” (0,100%).

 

Total în cadrul sesiunii de vânzări a fost acceptată privatizarea bunurilor proprietate publică de stat în sumă de 52 977 298,34 lei.

 

De la începutul anului, până în prezent a fost acceptată privatizarea bunurilor proprietate publică de stat în sumă totală de 213 896 648,08 lei, achitarea în bugetul de stat la data de 17 octombrie 2014, este de peste 150 mln. lei.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda