Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV de inițiere a concursului repetat de selectare a partenerului privat

Published on: Thu, 04/11/2019 - 10:14

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Petricani 19, MD-2059, desemnat în calitate de partener public, anunţă concursul public repetatde selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat „Crearea fondului locativ de serviciu al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră” care se va realiza prin construcția unui complex locativ și a obiectelor de menire socială pe terenul amplasat înmun. Chișinău, str. Grenoble 111 A, cu numărul cadastral  0100214.134, cu suprafața de 0,3984 ha, care este proprietate publică a statului din domeniul privat (HG 520 din 05.07.2017).

 

Durata parteneriatului public-privat sestabilește pentru o perioadă de 48 luni în cazul transferării în proprietatea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a spaţiilor locative din cadrul complexului locativ și a obiectelor de menire socială care urmează a fi construite pe terenul transmis, şi pînă la 6 luni în cazul transferării în proprietatea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a spaţiilor locativeîn cadrul altor complexe locative finalizate și date în exploatare, care aparţin partenerului privat.

 

Procedura de selectare a partenerului privat se va desfăşura prin concurs public, într-o singură etapă (HG 476 din 04.07.2012).

 

Documentaţia standard poate fi obţinută de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cu sediul în mun. Chişinău, str.Petricani 19, Sectia management logistic.Telefoane de contact: 022259723, 022264535, 079600782, 076063592; email: andrian.popescu@border.gov.md.

 

Documentația standard poate fi obținută contra unei plăți nerambursabile de 1 000 (una mie) MDL, care constituie totodată și taxa de participare la concurs. Plata se va efectua la contul bancar:

 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

 

mun. Chişinău, str. Petricani 19

 

Cod fiscal:1006601000196

 

Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat; Cod bancar: TREZMD2X

 

IBAN: MD61TRPAAA142310A14287AA

 

Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă, precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația standard.

 

Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard vor fi depuse pînă la data de 04.06.2019, ora 17:00  pe adresa juridică a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

 

Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe data de 07.06.2019, ora: 10:00.

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda