Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV privind rezultatele rundei de privatizare anunțată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 241-246 din 28.08.2015

Published on: Wed, 10/28/2015 - 11:11

• În condiţiile Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi actelor normative adecvate modalităţilor de privatizare, în perioada 28.08 – 16.10.2015 a fost organizată şi desfăşurată a II rundă de privatizare, în cadrul căreia au fost expuse 60 bunuri proprietate publică de stat.
• La licitaţia cu strigare, anunțată pentru 06 octombrie, au fost expuse 12 bunuri (6 obiecte nefinalizate, 4 complexe de bunuri imobile și 2 întreprinderi de stat), fiind adjudecat 1 obiect nefinalizat (Blocul administrativ al Institutului de Microbiologie și Virusologie cu terenul aferent-9,0671 ha)
• La concursul comercial organizat în perioada 28 august – 7 octombrie au fost expuse 20 bunuri (18 întreprinderi de stat, 1 pachet de acțiuni şi 1 bun mobil). În cadrul concursului a fost acceptată privatizarea a 2 întreprinderi de stat (Sanatoriul preventoriu de bază “Constructorul” și „Detaşamentul de Pază Paramilitară”) - termen de achitare a prețului 9 noiembrie 2015;
• La concursul investițional organizat în perioada 28 august – 7 octombrie au fost expuse cinematografele din orașele Fălești și Leova, însă oferte de privatizare nu au fost depuse.
• La licitațiile cu strigare organizate în perioada 12 – 16 octombrie la Bursa de Valori au fost expuse 26 pachete de acţiuni ale statului, fiind tranzacţionate acțiunile din S.A. „PROT- Cantemir” (28,064%), s. Cania, rl. Cantemir.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda