Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Comunicat privind reorganizarea Î.S. „Pulbere”,Î.S. Magazinul Specializat de Arme „Dinamo-MA” și Î.S. „Cartuș”

Published on: Fri, 02/07/2020 - 16:39

 

Agenția Proprietății Publice aduce spre cunoștință despre Hotărîrea Guvernului nr.244 aprobată la 24 aprilie 2019 privind reorganizarea acestor trei Înterprinderi prin procedura de fuziune prin absorbție, iar ultrior de reorganizare a Î.S. ,,Cartuș”prin transformare în Societate pe Acțiuni.

Potrivit studiului detaliat a activității economico-financiară a Î.S. „Pulbere” și Î.S. Magazinul Specializat de Arme „Dinamo-MA”s-a stabilit o situație alarmantă cu referire la careva încălcări admise în administrare. Astfel, pentru a nu admite falimentul și lichidarea acestora, Agenția Proprietății Publice a luat unica hotărîre care se impunea la acel moment – fuziunea prin absorbție a Înterprinderilor de Stat Î.S. „Pulbere” și Î.S. „Dinamo-MA” de către Î.S. ,,Cartuș” care avea un management eficient și stabil.

Astfel, la data de 15 mai 2019 Agenția Proprietății Publice a adoptat decizia de înregistrare a începerii procedurilor de reorganizare, ulterior anunțurile respective pentru inaintarea pretențiilor de către creditorii Înterprinderilor supuse absorbției au fost publicate în Monitorul Oficial .

Au urmat un șir de activități prevăzute de cadrul legal în vederea reorganizării, dupa îndeplinirea tuturor cerințelor la ASP, a fost depus setul de acte necesar pentru inregistrarea reorganizării fuziunii prin absorbție. Concomitent Înterprinderile absorbite au fost radiate în Registrul Înterprinderilor.

Pe spațiile comerciale ale entităților absorbite au fost înregistrate două sucursale noi a Înterprinderilor de Stat Î.S. ,,Cartuș”, ceea ce a contribuit la mărirea substanțială a contractelor cu furnizorii și volumului de vînzări.

În rezultatul reorganizării s-a produs optimizarea cadrelor, nici un angajat al Companiilor absorbite nu și-a pierdut locul de muncă,datoriile comerciale și salariale au fost soluționate, salariile față de angajați și impozitele către bugetele de Stat, CNAM, CNAS se achită la timp și în deplină măsură.

În timpul apropiat, întru respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 246/2017 cu privire la înterprinderea de Stat și Înterprinderea municipală, la ASP va fi înregistrată și reorganizarea  Î.S. ,,Cartuș”prin transformare în Societate pe Acțiuni ,,Cartuș”.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda