Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

La 27.05.2015 a avut loc Atelierul de instruire cu tematica „Studii de fezabilitate și politici antifraudă pentru proiecte de parteneriat public-privat”

Published on: Wed, 05/27/2015 - 14:00

La 27.05.2015 a avut loc Atelierul de instruire cu tematica „Studii de fezabilitate și politici antifraudă pentru proiecte de parteneriat public-privat”

La 27 mai 2015, Agenția Proprietății Publice cu suportul experților din cadrul proiectului Twinning “Consolidarea sistemului de parteneriat public-privat în Republica Moldova” a organizat Atelierul de instruire cu tematica „Studii de fezabilitate și politici antifraudă pentru proiecte de parteneriat public-privat”. La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţii autorităţilor administrației publice centrale - membrii Rețelei Interministeriale de parteneriat public-privat.

În cadrul atelierului sus-menționat, expertul german Mihai Blaga, a prezentat elementele cheie ale studiului de fezabilitate, și a remarcat că conținutul studiului de fezabilitate urmează a fi transpus în documentația standard care se elaborează în cadrul atribuirii unui contract PPP. Totodată, au fost discuții pe marginea posibilităților de identificare a resurselor financiare  pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Tot în acest context, au fost puse bazele unor discuții constructive privind fiecare etapă de iniţiere si implementare a unui proiect de parteneriat public-privat. Au fost axate punctele cheie de analiză şi monitorizare pe parcursul negocierii şi implementării contractului PPP.

De asemenea, pe parcursul evenimentului, experții Twinning: Stefan Mueller și Marie-Claudia Winkler au familiarizat participanţii la eveniment cu politicile anti-fraudă ale Uniunii Europene în domeniul parteneriatului public-privat.

Totodată, au fost ilustrate cazuri de corupție care au determinat tergiversarea sau chiar eșuarea proiectelor PPP, însă experții au prezentat și măsurile ce pot fi întreprinse întru diminuarea situațiilor coruptibile. Un interes deosebit a prezentat ideea existenței în Germania a unui Consilier anticorupție în cadrul fiecărei instituții publice, care efectuează diferite audituri, adoptă măsuri de combatere a corupției și reacționează la semne de corupție.

Totodată, experţii au remarcat importanța gestionării riscurilor de proiect, ceea ce constituie un factor decisiv în implementarea cu succes a proiectelor PPP.

Aspectele teoretice au fost îmbinate corespunzător cu studii de caz ce reflectă experiența Statului German de a implementa și gestiona parteneriatele public-private, experiență care este incontestabil un exemplu de perseverență, responsabilitate și profesionalism.

În acelaşi context, menţionăm faptul că, în data de 26 mai curent, avut loc un atelier de instruire similar pentru reprezentanţii Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda