Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Mai mulți angajați ai întreprinderilor de stat și ai societăților pe acțiuni au fost instruiți privind cultivarea integrității instituționale

Published on: Wed, 08/21/2019 - 15:13

Peste 40 de angajați ai întreprinderilor de stat și peste 30 angajați ai societăților pe acțiuni au fost instruiți privind cultivarea integrității instituționale.

 

Potrivit agendei, angajații au fost familiarizați cu privire la prelungirea și revocarea semnăturii electronice, respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, precum și al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

 

„Agenția Proprietății Publice este întotdeauna deschisă și dispusă să colaboreze în vederea identificării celor mai optime soluții pentru a asigura activitatea angajaților, dar și depunem eforturi maxime pentru rezolvarea problemelor cotidiene ale întreprinderilor/societăților la cel mai înalt nivel”, a menționat Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Moraru, în debutul de deschidere a instruirilor.

 

La deschiderea evenimentului, domnul Eugeniu Moraru a mai menționat că elaborarea Strategiilor de dezvoltare, Planurilor de acțiuni, Planurilor de afaceri sunt câteva dintre componente importante și eficiente în rezolvarea multor situații dificile. În acest context, Agenția va dezvolta în continuare formatul întrunirilor și va organiza cursuri și diverse seminare în colaborare cu parteneri internaționali și organizații non-guvernamentale, pentru fortificarea competențelor specialiștilor și a cadrului instituțional în domeniu.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda