Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea proiectului Twinning ...

Published on: Fri, 10/09/2015 - 11:29

Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea proiectului Twinning, în data de 22 a fost deschisă o nouă rundă de ateliere de instruire , la care au participat circa 60 de reprezentanți ai  autorităților administrației publice centrale, Primăriei Municipiului Chișinău, instițuțiilor de învățămînt superior, sectorul financiar- bancar și reprezentanții firmelor de consultanță (GIZ, USAID, PNUD).

 Runda de ateliere a   început cu prezentarea Manualului privind procedurile de implementare  a  proiectelor PPP și concesiunilor,  în care sunt descrise toate aspectele  ce țin de implementarea parteneriatului public-privat. De asemenea,  manualul include și o analiză comparată a Republicii Moldova și Germaniei în domeniul PPP-urilor.

      Atelierul din 24 septembrie a  avut o tematică mai practică , ce a dat impuls unor  discuții  interactive între membrii Rețelei Interministeriale de parteneriat public-privat și experții cooptați în cadrul proiectului Twinning.  Pentru a face unele recomandări în vederea consolidării Rețelei Interministeriale PPP , experții  au identificat unele neclarități în ceea ce privește domeniul legislativ,  apoi împreună cu publicul au punctat unele instrucțiuni cu titlu de recomandări.

     În această ordine de idei,  publicul a fost anunțat despre toate  atelierele  care vor avea loc  pînă la sfîrșitul anului, la care au fost  invitați  să participe cu  întrebări și discuții.          De asemenea, Agenția Proprietății Publice informează ,  că  este deschisă pentru instituțiile care doresc să participe la atelierele ce vor urma și este în așteptarea propunerilor  privind subiectele din domeniul  parteneriatului  public-privat, care  urmează a fi relatate în cadrul atelierelor planificate. Totodată, vă prezentăm anexat Agenda atelierelor preconizate pentru perioada următoare.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda