Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Vladimir Baldovici: Guvernul nu mai tolerează întreprinderile de stat care generează datorii

Published on: Thu, 06/06/2019 - 18:02

Vladimir Baldovici: Guvernul nu mai tolerează întreprinderile de stat care generează datorii

Astăzi Vladimir Baldovici, directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), a avut o ședință de lucru cu toți directorii întreprinderilor din domeniul irigării, la care a fost analizată situația economică și financiară, precum și perspectivele de reorganizare a întreprinderilor din domeniu.

 

“Am analizat detaliat situația și am constatat că unii administratori nu gestionează eficient patrimoniul statului, nu asigură servicii calitative și nu generează venituri pentru a acoperi cheltuielile curente ale întreprinderilor. Nu mai putem tolera ca întreprinderile să mai funcționeze în acest format”, a declarat Vladimir Baldovici în cadrul ședinței de lucru.

 

“Guvernul va identifica soluții pentru a acoperi unele datorii acumulate la salarii. Totodată, analizăm posibilitatea de a transmite bunurile întreprinderilor în gestiunea Asociațiilor utilizatorilor de apă. Astfel, considerăm că responsabilitatea va fi mult mai mare - implicarea după capacități și remunerarea după eficiență”, a mai spus directorul general al APP.

 

Prezent la ședință, Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor, a declarat că poziția Guvernului este categorică în ce privește rolul administratorilor și responsabilitatea lor pentru activitatea economică și dezvoltarea întreprinderilor. “Bazinele acvatice sunt prevăzute pentru irigare, dar nu pentru a fi date în locațiune, generând  datorii enorme la întreprinderile de stat din domeniu. De acest lucru trebuie să aibă grijă direct conducătorii întreprinderilor”, a spus Iurie Ciocan.

 

Amintim că specialiștii APP au prezentat o analiză privind administrarea proprietății publice în întreprinderile de stat din domeniul apelor pentru anul 2018. Conform rapoartelor financiare din 01.01.2019, la unele întreprinderi activele nete sunt mai mici decât capitalul social, ceea ce demonstrează ca datoriile depășesc activele întreprinderilor societății, iar acest fapt determină îndatorarea entității cu risc eminent la intentarea procedurilor de insolvabilitate de către creditorii existenți.


  


 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media
media@app.gov.md

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda