Misiunea

Asigurarea realizării politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietății publice, prin consolidarea, protecția și valorificarea proprietății publice, inclusiv exercitând, în numele Guvernului, funcțiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deținător de acţiuni (părți sociale) în societățile comerciale cu cota statului în capital social

Misiunea Agenției Proprietății Publice

Privatizări

Pentru îndeplinirea obiectivelor de armonizarea a volumul și structurii proprietății publice, atragere a investițiilor, asigurare a unui management eficient și stimulare a competiției în sectorul public al economiei Agenția Proprietății Publice asigură desfășurarea proceselor de privatizare a patrimoniului public.

Pe site-ul instituției sunt disponibile listele cu bunurile supuse privatizării, disponibile privatizării și datele referitoare la bunurile deja privatizate.

0

bunuri
expuse privatizării

Pentru moment, nu sunt bunuri expuse pentru privatizare.

0

cote, bunuri și complexe de bunuri
supuse privatizării

Conform anexelor Hotărârii Guvernului nr.945 din 20 august 2007 următoarele bunuri vor fi disponibile privatizării în măsura derulării procedurilor formale:

  • 27 clădiri și complexe imobile
  • 6 bunuri
  • 2 cote în Societăți pe acțiuni
Vezi întreaga listă

Rezultatele deetatizării

pentru anii 2007-2023

0

cote în societățile comerciale privatizate

în sumă de 1.746.547.821 lei

0

întreprinderi de stat privatizate

în sumă de 592.745.000 lei

0

bunuri privatizate

în sumă de 147.253.618 lei

0

terenuri cu o suprafață totală de 13,4727 ha privatizate

în sumă de 386.518.000 lei

Parteneriate Publice-Private (PPP)

0

propuneri de proiecte
de parteneriate public-private de interes național

0

proiecte
de parteneriat public-privat în care partener public este autoritatea administrației publice centrale

4

au fost implimentate

6

sunt în derulare

2

sunt rezoluționate

1

pe rol în instanță

2

suspendat sau în proces de rezoluție
Centrale

0

proiecte
de parteneriat public-privat în care partener public este autoritatea administrației publice locale

13

sunt în derulare

7

sunt rezoluționate

9

suspendat sau în proces de rezoluție
Locale

Valorificarea terenurilor

APP administrează în numele statului bunurile și terenurile proprietate publică a statului inclusiv darea acestora în locațiune, arendă, superficie sau comodat.

0

anunțuri active de
valorificare a terenurilor la licitație

La momentul curent nu sunt disponibile terenuri disponibile la licitație pentru încheierea contractelor de arendă sau locațiune.

Valorificarea bunurilor imobile

Pentru valorificarea eficientă a terenurilor proprietate publică, APP organizează concursuri/licitații pentru darea în arendă sau locațiune a acestor terenuri. Arenda sau locațiunea terenurilor presupune achitarea de către arendași sau locatari a unei plăți de arendă/locațiune, care este transferată integral în bugetul de stat.

Agenția Proprietății Publice gestionează:

0

contracte de
valorificare a bunurilor imobile

0

contracte de
comodat cu instituții de stat

Contracte de valorificare a terenurilor 2023

Arendă

0

contracte pentru terenuri de 2.187,52 hectare

12.473.981 lei suma încasată

Locațiune

0

contracte pentru terenuri de 12,19 hectare

2.930.894 lei suma încasată

Superficie

0

contracte pentru terenuri de 1,31 hectare

270.509 lei suma încasată

Comodat

0

contracte pentru terenuri de 3963.04 hectare

oferite altor instituții de stat gratuit

Statistica valorificării bunurilor și terenurilor înregistrează informațiile începând cu anul 2020 oferind detalii despre suprafețele puse la dispoziție, tipul contractelor și valoarea acestora.

Întreprinderi cu capital de stat administrate de APP în anul 2023

0

întreprinderi
active

cu o valoare totală a capitalului social de 34.342.394 lei care
au generat un rezultat economic negativ de -146.667.050 lei

Vezi întreaga listă

0

întreprinderi
inactive

cu o valoare totală a capitalului social
de 64.418.762 lei

Vezi întreaga listă

0

întreprinderi
în insolvabilitate

cu o valoare totală a capitalului social
de 368.724.084 lei

Vezi întreaga listă

0

întreprinderi
în procedură de lichidare

Dividendele achitate de către
întreprinderile din subordinea APP în anul 2023

30
s.a. & s.r.l
active

0

societăți cu capital de stat active

au achitat dividende

în sumă de 216.848.060 lei

0

societăți cu capital de stat active

au acoperit pierderile

din anii precedenți

0

societate pe acțiuni activă

a înregistrat profit nul

0

societăți cu capital de stat active

au înregistrat pierdere netă

51
î.s.
active

0

întreprinderi de stat active

au achitat defalcări

în sumă de 69.359.897 lei

0

întreprinderi de stat active

au acoperit pierderile

din anii precedenți

0

întreprindere de stat activă

a înregistrat profit nul

0

întreprinderi de stat active

au înregistrat pierdere netă

Vezi informațiile detaliate referitor la achitarea dividendelor și defalcărilor în compartimentul Administrarea corporativă.

Valoarea cotelor statului în societățile comerciale în anul 2023

Date privind societățile comerciale, în care autoritățile

administrației publice centrale dețin cotă–parte

72

entități

6.573.749.942 lei

valoarea acțiunilor
Subregistrul acțiunilor

Date privind societățile comerciale, în care autoritățile

administrației publice locale dețin cotă–parte

55

entități

902.274.518 lei

valoarea acțiunilor
Subregistrul acțiunilor

Patrimoniul instituțiilor publice

în anul 2023

Instituțiile publice centrale

40% imobile date in arendă

40.427.122 m2

suprafața imobilelor transmise în locațiune sau comodat

100.994.089 m2

suprafața totală a imobilelor

Instituțiile publice locale

3.2% imobile date in arendă

2.106.699 m2

suprafața imobilelor transmise în locațiune sau comodat

66.025.092 m2

suprafața totală a imobilelor

Întreprinderi cu capital de stat administrate de autoritățile publice centrale

6.8% terenuri date în arendă

4.402,840 ha

suprafața terenurilor date în arendă

64.764,820 ha

suprafața terenurilor în folosință
0.1% imobile în locațiune sau comodat

159.650 m2

suprafața imobilelor transmise în locațiune sau comodat

117.387.137 m2

suprafața totală a imobilelor

Întreprinderi cu capital public local administrate de către autoritățile administrației publice locale

4.2% terenuri date în arendă

49,030 ha

suprafața terenurilor date în arendă

1.168,280 ha

suprafața terenurilor în folosință
37.3% imobile în locațiune sau comodat

483.604 m2

suprafața imobilelor transmise în locațiune sau comodat

1.297.128 m2

suprafața totală a imobilelor

Registrul
Patrimoniului Public

În Registrul Patrimoniului public puteți urmări cum se schimbă valoarea contabilă a patrimoniului în timp. Aici găsiți informații despre întreprinderile de stat și municipale, instituțiile publice, societățile comerciale și parteneriatele public-private, precum și detalii despre proprietățile imobile deținute de stat.

Registrul patrimoniului public

Balanța
Patrimoniului Public

Utilizând Balanța Patrimoniului public puteți analiza schimbarea valorii contabile a patrimoniului public al autorităților centrale sau locale și evoluția balanței pentru fiecare instituție în parte pe parcursul anilor.

Balanța patrimoniului public

Cariere

Agenția Proprietății Publice acordă o prioritate consolidării echipei de specialiști ai instituției, vă îndemnăm să accesați compartimentul de Cariere unde veți identifica:

0

funcție vacantă de
conducere
Director general adjunct al Agenției Proprietății Publice

Termen limită de aplicare 15 martie 2024, 17:00

0

anunțuri active de ocuparea a funcțiilor vacante
în cadrul instituției

0

anunțuri active de ocuparea a funcțiilor vacante de
conducere în instituțiile subordonate
Vezi toate anunțurile

Achiziții

Procurarea bunurilor și serviciilor în cardul agenției se desfășoară conform reglementărilor oficiale. În anul curent compartimentul de Achiziții include:

0

anunțuri
de intenție

0

anunțuri de
achiziții active
Accesează achizițiile

Legislația

În acest compartiment găsiți actele normative relevante care reglementează activitatea agenției, pentru comoditatea utilizatorilor, actele normative au fost compartimentate în funcție de domeniul pe care-l reglementează.

Accesează legislația
Sari la conținut