Administrarea corporativă

În conformitate cu viziunea expusă în Strategia de proprietate a statului aprobată prin HG 911/2022, statul trebuie să eficientizeze administrarea proprietății publice și să devină un proprietar responsabil, transparent și credibil, care să asigure entităților de stat oportunități de dezvoltare și profitabilitate

În continuare sunt prezentate listele entităților economice – Întreprinderi de Stat, Societăți pe Acțiuni și Societățile cu Răspundere Limitată în gestiunea Agenției Proprietății Publice în formă tabelară sumară.

Adițional, la accesarea profilului fiecărei întreprinderi pot fi analizate în detaliu informațiile despre conducere, indicatorii financiari și performanța economică, documentele oficiale inclusiv regulamentele, planurile, rapoartele sau alte informații valoroase referitoare la administrarea corporativă.

Administrarea întreprinderilor din subordinea
Agenției Proprietății Publice

Întreprinderi active

Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care își desfășoară activitatea economică în regim ordinar.

81

întreprinderi
în total
Denumirea Tipul Activitatea primară Rezultatul economic Capital propriu
Administrația de stat a drumurilor Întreprinderi de Stat O8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice +2.566,94 mii lei 11.830.566,77 mii lei
Aeroportul Internațional Chișinău Întreprinderi de Stat H5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene +2.687,07 mii lei 807.928,19 mii lei
Aeroportul Internațional Mărculești Întreprinderi de Stat H5121 - Transporturi aeriene de mărfuri -14.442,59 mii lei 221.346,01 mii lei
Arena Națională Societate cu Răspundere Limitată L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +17.837,29 mii lei 834.530,65 mii lei
Bacul Molovata Întreprinderi de Stat H5040 - Transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare 0,00 mii lei 6.950,84 mii lei
Barza Albă Societăți pe Acțiuni C1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice +8.101,21 mii lei 345.503,08 mii lei
Calea Ferată din Moldova Întreprinderi de Stat H4920 - Transporturi de mărfuri pe calea ferată +62.127,44 mii lei 3.229.966,49 mii lei
CARTUȘ Societăți pe Acțiuni G4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate -624,39 mii lei 13.905,00 mii lei
Centrul de cultură populară Veselia Întreprinderi de Stat A0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) +1,7 mii lei -52,31 mii lei
Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă Întreprinderi de Stat P8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. +225,20 mii lei 724,39 mii lei
Centrul de Instruire Inmacom-Didactic Întreprinderi de Stat P8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. +74,77 mii lei 1.365,99 mii lei
Centrul de Medicină a Aviației Civile Întreprinderi de Stat Q8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană +41,85 mii lei 1.943,79 mii lei
Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare Întreprinderi de Stat M7120 - Activități de testare și analize tehnice +589,07 mii lei 14.561,73 mii lei
CET Nord Societăți pe Acțiuni D3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat -167.120,68 mii lei 133.558,31 mii lei
Combinatul de vinuri Cricova Societăți pe Acțiuni C1102 - Fabricarea vinurilor din struguri +10.955,46 mii lei 321.287,27 mii lei
Combinatul de vinuri de calitate Mileștii Mici Întreprinderi de Stat C1102 - Fabricarea vinurilor din struguri +2.289,05 mii lei 125.073,44 mii lei
Combinatul Poligrafic din Chișinău Întreprinderi de Stat C1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. +432,27 mii lei 63.128,34 mii lei
Detașamentul de Pază Paramilitară Întreprinderi de Stat N8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare +182,20 mii lei 1.773,39 mii lei
Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +110,60 mii lei 1.367,69 mii lei
Direcția Nodului Hidrotehnic Costești Stânca Întreprinderi de Stat H5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre -2.710,65 mii lei -13.166,79 mii lei
Direcția pentru Exploatarea Imobilului Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +2.902,74 mii lei 45.783,02 mii lei
Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +2.112,56 mii lei 15.005,20 mii lei
Drumuri Cahul Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor -1.293,55 mii lei 26.208,70 mii lei
Drumuri Căușeni Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor +441.89 mii lei 26.634,93 mii lei
Drumuri Cimișlia Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 0,00 mii lei 27.546,07 mii lei
Drumuri Criuleni Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 1.530,25 mii lei 58.690,48 mii lei
Drumuri Edineț Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor +641,95 mii lei 24.893,08 mii lei
Drumuri Ialoveni Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor -4.104,49 mii lei 35.778,84 mii lei
Drumuri Orhei Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 1.015.20 mii lei 44.342.92 mii lei
Drumuri Rîșcani Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor +294,12 mii lei 26.635,76 mii lei
Drumuri Soroca Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor +513,63 mii lei 33.546,22 mii lei
Drumuri Strășeni Societăți pe Acțiuni F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor +613,61 mii lei 35.256,72 mii lei
Editura de imprimare Statistica Întreprinderi de Stat J5819 - Alte activități de editare +130,20 mii lei 10.698,75 mii lei
Editura didactică de stat Lumina Întreprinderi de Stat J5812 - Activități de editare de ghiduri, liste de adrese și similare -384,51 mii lei -366,56 mii lei
Editura Universul Întreprinderi de Stat C1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. -10,92 mii lei 79.292,34 mii lei
Energocom Societăți pe Acțiuni D3514 - Comercializarea energiei electrice +142.501,99 mii lei 7.989.035,13 mii lei
Expediția Hidrogeologică EHGEOM Întreprinderi de Stat F4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții -1.944,85 mii lei 9.760,61 mii lei
Fabrica de Sticlă din Chișinău Întreprinderi de Stat C2313 - Fabricarea articolelor din sticlă +49.911,0 mii lei 464.284,65 mii lei
Flus Întreprinderi de Stat C2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos +147,05 mii lei 827,38 mii lei
Franzeluța Societăți pe Acțiuni C1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie -19.096,73 mii lei 248.971,29 mii lei
Furnizarea Energiei Electrice NORD Societăți pe Acțiuni D3514 - Comercializarea energiei electrice +34.251,19 mii lei 26.828,03 mii lei
Hotelul Zarea Întreprinderi de Stat A0110 - Cultivarea plantelor din culturi nepermanente +326,19 mii lei 2.855,52 mii lei
INCP Urbanproiect Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură +166,85 mii lei 2.589,41 mii lei
INMEX Întreprinderi de Stat F4312 - Lucrări de pregătire a terenului de construcții +2.262,56 mii lei 16.449,22 mii lei
Institutul de cercetare, proiectare și tehnologie ENERGOPROIECT Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură -1.837,18 mii lei -1.687,41 mii lei
Institutul de cercetări științifice în construcții INCERCOM Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură +436,79 mii lei 30.220,89 mii lei
Institutul de Cercetari Științifice Rif Acvaaparat Societăți pe Acțiuni M7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie +193,27 mii lei 10.248,17 mii lei
Institutul de proiectări INDALPROIECT Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură +29,15 mii lei 375,05 mii lei
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului Întreprinderi de Stat M7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea -362,18 mii lei 22.283,82 mii lei
Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro Întreprinderi de Stat M7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie +1.651,22 mii lei 54.502,55 mii lei
Întreprinderea agricolă Dumbrava Vest Întreprinderi de Stat A0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente +1,03 mii lei 396,32 mii lei
Întreprinderea de stat editorial poligrafică Știința Întreprinderi de Stat J5811 - Activități de editare a cărților +103,69 mii lei 3.105,46 mii lei
Loteria Națională a Moldovei Societăți pe Acțiuni R9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri +170.261,22 mii lei 211.542,86 mii lei
Manejul de Atletică Ușoară Întreprinderi de Stat R9319 - Alte activități sportive -240,63 mii lei 99.720,54 mii lei
Medisan Întreprinderi de Stat Q8610 - Activități de asistență spitalicească +708,92 mii lei 157.045,71 mii lei
Metalferos Societăți pe Acțiuni E3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate -13.219,72 mii lei 367.624,85 mii lei
MOLDATSA Întreprinderi de Stat H5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene -36.511,93 mii lei 180.761,42 mii lei
Moldcinema Societăți pe Acțiuni L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +31,23 mii lei 2.367,64 mii lei
MOLDEXPO Societăți pe Acțiuni R9102 - Activități ale muzeelor -3.820,01 mii lei 39.132,56 mii lei
Moldova Film Societăți pe Acțiuni L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -1.064,57 mii lei 43.009,22 mii lei
Moldovagaz Societăți pe Acțiuni D3522 - Distribuția combustibililor gazosi prin conducte -323.215,82 mii lei -2.795.811,28 mii lei
Moldtelecom Societăți pe Acțiuni J6110 - Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu +39.909,00 mii lei 4.250.583,86 mii lei
Nodul Hidroenergetic Costești Întreprinderi de Stat D3511 - Producția de energie electrică +12.635,69 mii lei 77.937,49 mii lei
Portul Fluvial Ungheni Întreprinderi de Stat H5040 - Transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare +8.491,27 mii lei 86.789,63 mii lei
Poșta Moldovei Întreprinderi de Stat H5310 - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal -18.062,39 mii lei 167.375,46 mii lei
Protecția Plantelor Întreprinderi de Stat A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală -2,63 mii lei 385,83 mii lei
Radiocomunicații Întreprinderi de Stat J6120 - Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu +1.007,41 mii lei 155.498,89 mii lei
RED NORD Societăți pe Acțiuni D3513 - Distribuția energiei electrice +69.350,10 mii lei 2.637.654,72 mii lei
SANFARM PRIM Societăți pe Acțiuni G4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice -150,39 mii lei 15.769,36 mii lei
Scutul Energetic Întreprinderi de Stat N8010 - Activități de securitate privată +378,06 mii lei -66,39 mii lei
Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor Întreprinderi de Stat M7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea +1.462,97 mii lei 25.467,82 mii lei
Sistemul de gospodărire a apelor Nistru Centru Întreprinderi de Stat A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală +126,64 mii lei 4,1 mii lei
SPB Constructorul Întreprinderi de Stat Q8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală +230,54 mii lei 542,13 mii lei
Stațiunea didactică experimentală Criuleni Întreprinderi de Stat A0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase +1.381,57 mii lei 3.093,97 mii lei
Stațiunea tehnologică experimentală Maximovca Întreprinderi de Stat A0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) +584,99 mii lei 23.853,19 mii lei
Stațiunea tehnologică experimentală Pașcani Întreprinderi de Stat A0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase -779,58 mii lei 7.900,41 mii lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Bender Întreprinderi de Stat A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală +84,85 mii lei 4.294,86 mii lei
Stațiunea tehnologică pentru Irigare Ungheni Întreprinderi de Stat A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală +1.271,49 mii lei -1.788,89 mii lei
Termoelectrica Societăți pe Acțiuni D3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat -232.934,32 mii lei 1.252.506,63 mii lei
Tipografia Centrală Întreprinderi de Stat C1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. +530,79 mii lei 19.644,69 mii lei
TRACOM Societăți pe Acțiuni L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate +1.730,83 mii lei 67.661,45 mii lei

Întreprinderi inactive

Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care au o activitate economică instabilă sau nu mai desfășoară activități comerciale sau economice și nu mai efectuează prezentarea raportărilor fiscale.

41

întreprinderi
în total
Denumirea Tipul Activitatea primară Capitalul social
Agricultura Moldovei Întreprinderi de Stat J5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelelor 14.000,00 lei
Arta-Cinema Întreprinderi de Stat J5914 - Proiecția de filme cinematografice 3.481,00 lei
Auto-Siguranța Societăți pe Acțiuni K6512 - Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 17.964.700,00 lei
Avicola Talmaz Societăți pe Acțiuni A0147 - Creșterea păsărilor 2.079.180,00 lei
Bagos Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 390.210,00 lei
Bioreg Întreprinderi de Stat M7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7.455,00 lei
Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți Întreprinderi de Stat B0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 141.882,00 lei
Cartea Academică Întreprinderi de Stat G4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 950,00 lei
Casa editorială IT-Moldova Societate cu Răspundere Limitată J5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelelor 5.400,00 lei
Centrul de elaborări economice și de producție Întreprinderi de Stat M7120 - Activități de testare și analize tehnice 672.215,00 lei
Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 1.000,00 lei
Compania Aeriană Moldova Întreprinderi de Stat H5100 - Transporturi aeriene 2.000,00 lei
Confercăi Întreprinderi de Stat F4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 10.414.242,00 lei
DICAS Societăți pe Acțiuni Q8810 - Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități 64.570,00 lei
Direcția de exploatare a locuințelor Întreprinderi de Stat L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 525.800,00 lei
Fertilitatea Hîncești Societăți pe Acțiuni A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 2.062.390,00 lei
Fertilitatea Soroca Societăți pe Acțiuni A0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 614.864,00 lei
Gaudeamus Cinema Întreprinderi de Stat J5914 - Proiecția de filme cinematografice 4.300,00 lei
Hotelul Chișinău Societăți pe Acțiuni L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 1.449.390,00 lei
Institutul de proiectări de stat IPROCOM Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură 0,00 lei
Interarta Întreprinderi de Stat R9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. 1.230,00 lei
Întreprinderea experimentală chimică Izomer Întreprinderi de Stat C2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 520.276,00 lei
Iustar Societăți pe Acțiuni M7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 122.172,00 lei
Metrompas Societate cu Răspundere Limitată C1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 2.554.679,00 lei
MoldFarm Societăți pe Acțiuni G4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 1.020.000,00 lei
Moldova Service Societăți pe Acțiuni G4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 163.030,00 lei
Moldova Suverană Întreprinderi de Stat J5813 - Activități de editare a ziarelor 551.000,00 lei
Moldovaintrans Societăți pe Acțiuni H4930 - Alte transporturi terestre de călători 1.500.210,00 lei
MOLDTEHIMPEX Societate cu Răspundere Limitată G4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 5.000,00 lei
Nezavisimaia Moldova Întreprinderi de Stat J5813 - Activități de editare a ziarelor 144.465,00 lei
Orașul Vinului Întreprinderi de Stat M7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 505.000,00 lei
Pita Service Întreprinderi de Stat C1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 167.320,00 lei
Registrul Cinematografic Întreprinderi de Stat J5819 - Alte activități de editare 5.400,00 lei
Revista Sud-Est Întreprinderi de Stat C1811 - Tipărirea ziarelor 8.420,00 lei
Ruralproiect Întreprinderi de Stat M7111 - Activități de arhitectură 561.300,00 lei
Serele din Chișinău Întreprinderi de Stat A0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 8.156.624,00 lei
SERVIS Întreprinderi de Stat G4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 3.000,00 lei
Stația de stat pentru încercarea mașinilor Întreprinderi de Stat M7120 - Activități de testare și analize tehnice 1.220.590,00 lei
Temelia MC Întreprinderi de Stat C2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 170,00 lei
Univers Pedagogic Întreprinderi de Stat J5811 - Activități de editare a cărților 23.898,00 lei
Victoria Întreprinderi de Stat A0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 10.766.949,00 lei

Întreprinderi în insolvabilitate

Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care au o stare financiară critică, sunt în regim de administrare de insolvabilitate, urmând să treacă prin procese de reorganizare supravegheată pentru asigurarea restituirii datoriilor către creditor.

49

întreprinderi
în total
Denumirea Tipul Data insolvalibilitate Administrator insolvalibilitate Rezultatul economic Capitalul social
Acva-Nord Întreprinderi de Stat 15.02.2016 Nicolae Bostan +984,39 mii lei 119.891,79 lei
Alimentarmaș Societăți pe Acțiuni 15.04.2008 Veaceslav Timotin - mii lei 24.356.540,0 lei
AROMA Societăți pe Acțiuni 07.11.2013 Timotin Veaceslav +1.363,59 mii lei 60.343,47 lei
Artizana Folc Societăți pe Acțiuni 04.10.2022 Elvira Colțun - mii lei 635.880,00 lei
Avicola Zgârdești Societăți pe Acțiuni 21.07.2008 Dumitru Boșcanean - mii lei 558.620,00 lei
Cariera de piatră concasată din granit Întreprinderi de Stat 19.05.2014 --- - mii lei 13.836.263,0 lei
Centrul aeronautic de instruire Întreprinderi de Stat 21.10.2021 Corneliu Cuculescu - mii lei 2.788.120,0 lei
Colegiul național de viticultură si vinificație Întreprinderi de Stat 03.08.2020 Veaceslav Timotin - mii lei 7.863.270,0 lei
Combinatul de produse alimentare din Bălți Întreprinderi de Stat 29.06.2010 Elvira Colțun - mii lei 41.649.467,00 lei
Combinatul de produse cerealiere din Chișinău Societăți pe Acțiuni 17.11.2014 Diana Palii - mii lei 115.925.238,00 lei
Combinatul de produse cererealiere Cereale Flor Societăți pe Acțiuni 06.12.2010 Ion Crețu - mii lei 18.016.250,00 lei
Combustibil solid Societăți pe Acțiuni 20.10.2016 Victor Lupea - mii lei 3.359.652,00 lei
Complex Societăți pe Acțiuni 14.01.2019 Valeriu Popa - mii lei 3.300.610,00 lei
Direcția specializată montare și exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulației auto a poliției rutiere Întreprinderi de Stat 11.04.2022 Carolina Catan - mii lei 10.000,00 lei
Editura de stat Cartea Moldovei Întreprinderi de Stat 23.03.2017 Vitalii Mămăligă - mii lei 198.550,00 lei
Faconis Societăți pe Acțiuni 05.04.2006 Gheorghe Postolache - mii lei 14.378.000,00 lei
Flamingo 96 Societăți pe Acțiuni 11.02.2004 --- - mii lei 9.570.662,00 lei
Găinușa Societăți pe Acțiuni 18.02.2016 Victor Topor - mii lei 15.572.100,00 lei
Gările și stațiile auto Întreprinderi de Stat 01.12.2020 Albert Puiu -44,00 mii lei 36.919,81 lei
Întreprinderea agricolă de stat FLORI Întreprinderi de Stat 22.06.2021 Igor Bulgaru -258,27 mii lei -2.184,44 lei
IT-CAFE Societate cu Răspundere Limitată 25.05.2022 Popa Ion - mii lei 15.680.699,00 lei
Lapte Agro Societăți pe Acțiuni 28.07.2008 Nicolae Fortuna - mii lei 1.647.190,00 lei
Livservcom Societăți pe Acțiuni 26.12.2007 Petru Lupea - mii lei 1.844.300,00 lei
Mina de piatră din Mileștii Mici Întreprinderi de Stat 04.07.2017 Andrei Postică - mii lei 5.290.594,00 lei
Moldaeroservice Întreprinderi de Stat 29.09.2022 Veaceslav Timotin -7.145,76 mii lei 24.309,58 lei
Moldresurse Întreprinderi de Stat 21.05.2010 Vera Popaz - mii lei 20.166.098,00 lei
Moldsuinhibrid Întreprinderi de Stat 22.01.2021 Irina Selevestru -4.058,28 mii lei -732,86 lei
Moldtranselectro Întreprinderi de Stat 02.01.2024 Nicolae Bostan -50.531,13 mii lei -140.491,99 lei
Protecția solurilor și îmbunătățiri funciare Întreprinderi de Stat 23.06.2022 Veaceslav Timotin - mii lei 16.697.027,00 lei
RĂUT Societăți pe Acțiuni 04.09.2023 Victor Lupea -3.737,04 mii lei 82.769,38 lei
Rezervcom Întreprinderi de Stat 16.01.2019 Andrei Gherman - mii lei 39.700,00 lei
Sarmat Întreprinderi de Stat 05.12.2019 Vasile Șeremet - mii lei 491.230,00 lei
Serviciul asistență beneficiari la obiectele sociale Întreprinderi de Stat 22.09.2016 Oleg Bunescu - mii lei 3.000,00 lei
Servmecanagro-R Întreprinderi de Stat 06.08.2018 Andrei Gherman - mii lei 80.000,00 lei
Stațiunea didactică experimentală Chetrosu Întreprinderi de Stat 23.06.2016 Adriana Crețu -1.899,53 mii lei 3.854,24 lei
Stațiunea didactică experimentală Petricani Întreprinderi de Stat 20.12.2022 Andrian Panciuc -1.002,59 mii lei -3.917,30 lei
Stațiunea didactică experimentală Stăuceni Întreprinderi de Stat 04.03.2022 Igor Bulgaru +251,38 mii lei -1.000,71 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Briceni Întreprinderi de Stat 18.07.2022 Andrei Gherman - mii lei 164.447,00 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Cahul Întreprinderi de Stat 16.11.2022 Nicolae Bostan -1.185,48 mii lei 28.834,00 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Chișinău Întreprinderi de Stat 25.06.2022 Andrei Postica +287,91 mii lei 10.950,78 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Drochia Întreprinderi de Stat 15.06.2022 Andrei Gherman - mii lei 718.000,00 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Hîncești Întreprinderi de Stat 12.05.2022 Nicolae Bostan - mii lei 349.266,00 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Orhei Întreprinderi de Stat 30.01.2023 Andrei Gherman -764,08 mii lei -1.540,41 lei
Stațiunea tehnologică pentru Irigare Ștefan Vodă Întreprinderi de Stat 26.02.2020 Victor Lupea -147,43 mii lei 65.678,56 lei
Stațiunea tehnologică pentru irigare Vulcănești Întreprinderi de Stat 20.05.2022 Nicolae Bostan - mii lei 295.000,00 lei
Stațiunea tehnologico-experimentală Codrul Întreprinderi de Stat 09.10.2013 Ion Crețu -309,18 mii lei -3.711,85 lei
Terra Întreprinderi de Stat 21.08.2020 Sergiu Guțu - mii lei 9.184.819,00 lei
Uzina de bijuterii din Chișinău Giuvaier Întreprinderi de Stat 22.09.2014 Nicolae Bostan - mii lei 17.053.720,00 lei
Vinuri Ialoveni Societăți pe Acțiuni 01.10.2010 Corneliu Cuculescu - mii lei 6.719.800,00 lei

Întreprinderi aflate în procedură de lichidare

Lista entităților din administrarea Agenției Proprietății Publice care sunt în proces de lichidare

14

întreprinderi
în total
Denumirea Tipul Inițierea lichidării Lichidatorul
Avicola Abaclia Societăți pe Acțiuni 23 septembrie 2008 Gurin Ecaterina
Avicola Bujor Societăți pe Acțiuni 15 octombrie 2007 Chilaru Natalia
Banca de Economii Societăți pe Acțiuni 19 octombrie 2015 Grigore Olaru
Centrul auto specializat Nistru-Tavria Întreprinderi de Stat 29 mai 2008 Chicu Sergiu
Centrul de elaborare a sistemelor industriale de dirijare Întreprinderi de Stat --- ---
Fabrica de conserve PROVIT Societăți pe Acțiuni 10 februarie 2005 Î.I. Valeriu Popa
La Popas Întreprinderi de Stat 16 noiembrie 2012 ÎI iurie Ispas
Mezon Întreprinderi de Stat 2 ianuarie 2024 Nume Prenume
Molda Întreprinderi de Stat 3 decembrie 2019 Victor Lupea
SERVIS-ACTIV Societăți pe Acțiuni 29 decembrie 2005 Mihail Donica
Stadionul Republican Societăți pe Acțiuni 20 ianuarie 2014 Vladimir Sula
Stațiunea tehnologico-experimentală Bălți Întreprinderi de Stat 1 februarie 2023 Odagiu Mariana
Trustul de construcție și reparație PRECON Societăți pe Acțiuni 12 mai 2005 Cîșlaru Valentin
Uzina Experimentală ASELTEH Întreprinderi de Stat 13 aprilie 2022 Oleg Muntean
Sari la conținut