Aeroportul Internațional Chișinău anunță inițierea unei noi licitații publice

4 martie 2024

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” informează asupra inițierii procesului de desfășurare a licitației cu strigare pentru locațiunea activelor neutilizate pe un termen de 3 ani, destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages.

Aeroportul Internațional Chișinău anunță inițierea unei noi licitații publice

Bunurile, proprietate a statului, vor fi expuse la licitație conform prevederilor Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009 și a Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008. 

Comunicatul informativ urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la data de 08 martie 2024.

Reamintim că potrivit calendarului, perioada de depunere a ofertelor este 11-25 martie 2024, ulterior, perioada de examinare a cererilor și a actelor confirmative depuse (determinarea/confirmarea eligibilității participanților) va fi 26-28 martie 2024, iar licitația propriu-zisă va avea loc la data de 29 martie 2024. 

Caietul de sarcini poate fi accesat pe pagina oficială a Aeroportului: https://airport.md/files/Caietul_de_Sarcini_RO.pdf