MENU
Inapoi

Agenția Proprietății Publice anunță consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea comunei Donici, raionul Orhei, înregistrat cu număr unic nr. 891/APP/2023

3 noiembrie, 2023

Proiectul de hotărâre respectiv are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunei Donici, din proprietatea statului, în proprietatea comunei Donici, raionul Orhei a următoarelor bunuri imobile amplasate în raionul Orhei, comuna Donici, satul Camencea:
1) teren cu numărul cadastral 6432403.349, suprafața de 0,1897 ha;
2) construcție nefinalizată, cu numărul cadastral 6432403.349.01, suprafața de 678,1 m.p.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens pînă la data de 7 noiembrie 2023 la adresa electronică viorica.bolun@app.gov.md 

Persoană de contact: Viorica Bolun, consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, tel. (022) 23-40-35


Proiectul Hotărârii Guvernului

208 KB

Nota informativă la proiectul HG

2,894 KB