MENU
Inapoi

Analiza alinierii funcționale a structurii organizatorice a Agenției Proprietății Publice

5 octombrie, 2023

5 octombrie 2023, Chișinău - La inițiativa Agenției Proprietății Publice (APP), Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a prezentat astăzi, 5 octombrie 2023 „Analiza alinierii funcționale a structurii organizatorice a Agenției Proprietății Publice” în cadrul unei mese rotunde dedicate subiectului. Reprezentanții organizațiilor de profil, instituțiilor statului precum și experți în domeniu au dezbătut importanța mecanismului de triere a întreprinderilor cu capital de stat și au agreat pașii următori ce trebuie întreprinși pentru facilitarea reformei APP și a întreprinderilor cu capital de stat.

Extinderea mandatului Agenției Proprietății Publice începând cu anul 2017 nu a fost urmată și de o analiză a modului în care structura organizatorică satisface cerințele funcționale înaintate instituției. Reforma APP este condiția sine-qua-non pentru reformarea sectorului companiilor de stat, pentru consolidare și creșterea eficienței utilizării patrimoniului public.
Dintr-o structură tipică ministerelor responsabile de elaborarea politicilor, APP trebuie reorganizată după un model mult mai apropiat celui corporatist. În acest sens, reorganizarea APP poate fi realizată după modelul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA), prin depolitizarea numirii directorilor adjuncți, instituirea unui consiliu de supraveghere care să includă membri independenți și reprezentanți ai entităților administrate și crearea unui fond pentru securizarea remunerării membrilor organelor de conducere a companiilor de stat și asigurarea salariilor competitive pentru funcționarii din cadrul APP.

Vitalie Rapcea, director de program Expert-Grup a menționat că „implementarea unei soluții informaționale integrate este imperioasă pentru realocarea resurselor umane către activități cheie cu valoare adăugată mare”. 

Raportul „Analiza alinierii funcționale a structurii organizatorice a APP” prezentat în cadrul mesei rotunde identifică cerințele funcționale care sunt transpuse deficitar în parametri de design organizațional.

Printre recomandările formulate de autorii analizei se numără și: I) decuplarea funcției de valorificare de cea de consolidare a patrimoniului public; II) eliminarea suprapunerilor funcționale aferente unităților responsabile de administrare corporativă; III) realocarea resurselor implicate în micro managementul companiilor de stat către activități de monitorizare și evaluare a activității organelor de conducere a companiilor de stat; IV) evitarea crâmpoțirii resurselor pe activități marginale în timp ce pentru activitățile de bază nu sunt alocate resurse suficiente; V) consolidarea valorificării patrimoniului public în zona de competență a unui singur director adjunct și decuplarea monitorizării implementării contractelor de valorificare de celelalte activități de valorificare a patrimoniului public; VI) consolidarea activităților de suport în cadrul unei direcții dedicate în locul realizării acestora prin mai multe subunități organizaționale independente etc.

Călin Negura, director de program Expert-Grup a menționat că „elaborarea și aprobarea unui Plan de Dezvoltare Strategică pe termen mediu a Agenției Proprietății Publice ar permite precizarea misiunii, detalierea obiectivelor și clarificarea cadrului de reformare a autorității pentru a satisface cerințele funcționale față de aceasta într-un mediu dinamic de dezvoltare economică”.

Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova a subliniat: „Subiectul întreprinderilor de stat, apare periodic în rapoartele organizațiilor internaționale privind Republica Moldova, în special în contextul riscurilor de corupție, calitatea redusă a guvernanței acestor întreprinderi, lipsa de transparență și clientelism politic. Cu susținerea Fundației și cu expertiza colegilor de la Expert Grup, au fost elaborate Strategia privind administrarea proprietății de stat, Codul de Guvernanță Corporativă conform principiilor OECD, au fost elaborate mandatele pentru șapte Întreprinderi de Stat, Foaia de parcurs pentru digitalizarea APP. Nu în ultimul rând cu susținerea Fundației a fost elaborat și Conceptul Sistemului Informațional Registrul Patrimoniului Public. Chiar dacă au existat unele progrese legate de îmbunătățiri ale cadrului legal, din păcate reformele în acest sector sunt foarte lente.”

„Reforma companiilor de stat, atât de importantă pentru sporirea competitivității economiei naționale, nu poate avea loc fără reformarea și principalei instituții responsabile de gestionarea acestui sector - Agenția Proprietății Publice. Statul, în calitate de fondator al companiilor de stat, are nevoie de o instituție eficientă și profesionistă, capabilă să promoveze buna guvernanță în acest sector. În acest sens, Agenția trebuie să fie mai atractivă pentru profesioniști (aici vorbim inclusiv de salarii mai mari), să se concentreze mai mult pe aspecte strategice legate de corporatizarea și eficientizarea companiilor de stat și mai puțin pe aspecte operaționale care vizează mai curând executivul companiilor respective, să-și eficientizeze instrumentele de monitorizare, inclusiv prin digitalizarea tuturor datelor despre proprietatea publică în cadrul unui sistem informațional automatizat, precum și să dețină competențele necesare în procesele de gestionare a parteneriatelor public-private, restructurare a proprietății publice, dar și privatizări. Analiza funcțională elaborată de către Expert-Grup pentru APP vine cu constatări pertinente și recomandări practice în acest sens, care sunt extrem de importante și pentru parcursul european al țării, mai ales în contextul viitoarelor negocieri de aderare” a punctat Adrian LUPUȘOR, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Realizarea procedurii de triere a întreprinderilor cu capital de stat este esențială în vederea redimensionării și raționalizării rolului statului ca proprietar. Obiectivul principal al exercițiului de triaj este revizuirea cuprinzătoare a portofoliul companiilor de stat pentru a identifica într-un mod  bine fundamentat, dar și transparent entitățile care trebuie păstrate, dar și cele care trebuie privatizate sau reorganizate.

Ecaterina Rusu, directoare de program, Expert-Grup a subliniat: „Companiile de stat trebuie să funcționeze în sectoarele în care prezența statului este necesară pentru a corecta anumite disfuncționalități ale pieței sau din motive strategice și de securitate națională, dar în niciun caz ca să submineze concurența.”

Roman Cojuhari, directorul general al Agenției Proprietății Publice a menționat principalele preocupări în managementul Agenției: „Noi vrem să avem o clarificare imperativă, în ce domeniu statul trebuie să-și mențină proprietatea. Astăzi suntem siguri că menținerea zonei de influență trebuie menținută doar în domeniile strategice și de securitate, iar în alte domenii trebuie să asigurăm o transparență maximă a proceselor de privatizare. Din aceste premise, a fost aprobată Strategia cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul Întreprinderilor de Stat. Concomitent, este pe ultima sută de metri Metodologia care va stipula cum facem trierea întreprinderilor. V-om trece printr-o procedură de reorganizare a întreprinderilor, iar scopul reorganizării lor este de a le eficientiza, de a le face competitive și profitabile iar asta poate fi asigurată doar printr-o guvernare corporativă, miză plasată pe un nou document strategic, pe cale de aprobare, Codul de Guvernanță corporativă. În esență, APP are o multitudine de atribuții, o suprapunere de misiuni și competențe ce-i perturbează actualmente exercitarea mandatului calitativ. Pentru o activitate eficientă a agenției este nevoie de o reorganizare, iar datorită evaluării funcționale pe care a făcut-o Expert-Grup, și care ne vine în suport, noi ne asumăm prioritizarea lansării proceselor de reformare.”
 


Anexe

2,137 KB