phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind emisiunea suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni „Energocom”, scutirea de taxe și plăți aferente emisiunii

1 decembrie, 2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100/2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ”cu privire la aprobarea proiectului de lege privind emisiunea suplimentară de acțiuni a societății pe acțiuni „Energocom”, scutirea de taxe și plăți aferente emisiunii”.
Prin elaborarea proiectului de hotărâre respectiv se intenționează exceptarea S.A. ”Energocom” de la cerințele aferente procedurii de înregistrare a emisiunii suplimentare închise de acțiuni a societății din contul mijloacelor bugetare transferate S.A.”Enegocom” pentru majorarea capitalului social, în scopul soluționării problemei gazelor naturale, precum și a scutirii S.A. „Energocom” de la achitarea taxelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare și comisioanelor S.A. ”Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”, corespunzătoare emisiunii suplimentare de acțiuni.
Astfel, în vederea eficientizării procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens pînă la data de 07.12.2021, la adresa electronică:  natalia.vrabie@app.gov.md.
Persoană de contact: Natalia Vrabie, șef Direcție evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, tel. (022) 22-31-70.