Comisia de concurs a APP anunță lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Nr. de înregistrare    Numele, prenumele    Comentarii
1.Veronica BOTNARIConsultant superior, Secția relații funciare, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare.
2.Mihai PĂCURARUConsultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public.

Proba scrisă a concursului va avea loc vineri, 22 mai 2024, ora 15:00, în sala mare de ședințe a Agenției Proprietății Publice (biroul 402).

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 78, etajul 4.

OBLIGATORIU DEȚINEREA ȘI PREZENTAREA UNUI ACT DE IDENTITATE

NOTĂ: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

APP la Forumul internațional în domeniul Parteneriatelor Public-Private de la Istanbul

Ediția a 8-a a Forumului are titlul tematic: „Programe și politici naționale pentru Parteneriate Public-Private în statele membre UNECE. Consolidarea capacităților pentru a extinde PPP-urile sustenabile economic”. Obiectivul principal al ediției este de a extinde  cunoștințele și întărirea capacităților oficialilor din sectorul public pentru a realiza parteneriate durabile. Forumul reunește factorii de decizie politică, experți și practicieni pentru a discuta contribuția PPP-urilor durabile și a finanțării infrastructurii la subiectele prioritare de recuperare economică, reziliență climatică și reconstrucția comunităților devastate de dezastre naturale și conflicte armate.

Sesiunea a oferit țărilor din programul UNECE, inclusiv Republicii Moldova, oportunitatea de a-și prezenta programele, politicile și proiectele PPP, precum și, de ași invoca cerințele necesare pentru a realiza proiecte de PPP și infrastructură. Roman Cojuhari a prezentat proiectele de PPP ale Republicii Moldova pe care APP gestionează, orientând prezentarea pe liniile de subiect:

•⁠ ⁠Principalele provocări cu care se confruntă Moldova pentru a atrage și gestiona PPP-uri cu finanțare durabilă și lecțiile învățate din proces;
•⁠ ⁠Cerințele de consolidare a capacităților țării pentru a realiza proiecte de PPP și infrastructură.

„Parteneriatele Public-Private se folosesc cu succes în multe țări. Cu ajutorul acestora unele țări au reușit să atragă miliarde de euro investiții străine. Să dezvolte serviciile publice, sociale, de infrastructură, agricultură. Noi în Republica Moldova, din parteneriatele avute până azi, mai mult am învățat lecții de valoare. Aici, mizăm pe schimbul de expertiză pentru a consolida viitoarele proiecte”- a declarat directorul general al APP, Roman Cojuhari.

Prezența domnului Cojuhari la forumul internațional, la a cărui ediții a participat și anterior, reconfirmă progresul și deschiderea Moldovei către parteneriatele globale, concomitent, evidențiind și abordarea strategică a țării în atragerea investițiilor majore care promovează o dezvoltare economică durabilă.

Program de Ziua Europei la Chișinău

Începând cu ora 12:00, în pavilionul Guvernului, care va fi amplasat în Piața Marii Adunări Naționale, oamenii vor fi așteptați de membrii Cabinetului de miniștri pentru a discuta despre efortul comun în procesul de construire a unui stat prosper, modern și european.
 
Tot în pavilionul Executivului, persoanele interesate se vor putea înregistra pentru o excursie în Casa Guvernului, care își va deschide ușile pentru vizitatori. Excursia va include vizita muzeului instituției, sala de ședințe a Executivului, sala media și alte locații. De asemenea, copiii vor participa la vânătoarea de comori, iar fiecare participant al cursei va primi câte un cadou. 
 
În grădina Guvernului, vizitatorii vor putea admira diverse expoziții, printre care expoziția echipamentelor și autospecialelor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Autorității Aeronautice Civile, Serviciului Vamal și Serviciului Fiscal de Stat. 
 
Tot în cadrul evenimentului, 18 state membre ale Uniunii Europene și 30 de proiecte finanțate de UE, care oferă asistență în diferite domenii, precum dezvoltare rurală, economică și socială, vor oferi vizitatorilor informații despre activitățile derulate și beneficiarii concreți sau potențiali ai acestei asistențe. 
 
Seara, publicul este așteptat la un concert, susținut de Cristofor Aldea-Teodorovici & Orchestra, The Urs, Lupii lui Calancea, ansamblul „Hecenii” și Kalush Orchestra din Ucraina – câștigătorii Eurovision 2022.

Licitația la Aeroportul Internațional Chișinău va fi organizată cu schimbarea condițiilor

Având în vedere că în ultima etapă a licitației anterioare a depus actele doar o singură companie, Agenția Proprietății Publice (APP) propune ca o nouă licitație să se organizeze cu schimbarea condițiilor.

Drept urmare, APP va recomanda AIC să examineze oportunitatea ajustării caietului de sarcini prin:

– Includerea explicațiilor suplimentare și mai detaliate ale criteriilor, fără a lăsa loc de interpretări;

– Reducerea numărului de aeroporturi în care participanții trebuie să își demonstreze activitatea, drept recomandare de la 10 la 7;

– Divizarea licitației în 2 loturi distincte, pe domenii, un lot pentru Travel Retail (magazine) și un alt lot pentru Food and Beverages (restaurante).

Se va propune extinderea termenului de transmitere în chirie a spațiilor de la 3 la 5 ani pentru compania câștigătoare. Menționăm că termenul de 3 ani prevăzut inițial în caietul de sarcini este bazat pe normele legale existente. Pentru a exclude limitarea actuală de maximum 3 ani de contract în locațiunea spațiilor din cadrul aeroportului, APP va veni către Parlament cu propuneri de ajustare a legii, pentru a include Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” în lista bunurilor nepasibile (interzise) de privatizare. Această modificare, de asemenea, va garanta că AIC va rămâne în proprietatea statului pe viitor.

Termenul de inițiere a licitației va curge din momentul modificării legislației cu privire la bunurile nepasibile de privatizare.

Lansarea noului site web al APP și a platformei de instruire pentru membrii consiliilor întreprinderilor cu capital de stat

Este vorba despre lansarea noului site web al Agenției Proprietății Publice – www.app.gov.md și a platformei de instruire pentru membrii consiliilor întreprinderilor cu capital de stat. Noul site web reprezintă un pas crucial în direcția consolidării transparenței și eficienței în administrarea proprietății publice. Echipat cu funcționalități avansate și interfață intuitivă, acesta facilitează accesul la informații esențiale și procesele administrative necesare, contribuind astfel la îmbunătățirea comunicării și interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri.

Roman Cojuhari, Director General al Agenției Proprietății Publice a evidențiat rolul esențial al acestui proiect în modernizarea și eficientizarea sectorului public: „Noul site web și platforma de instruire reprezintă instrumente fundamentale în procesul nostru de a promova transparența și buna guvernanță în cadrul companiilor de stat, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială durabilă a țării noastre.”

Daniela Vidaicu, Directoare Executivă a Fundației Soros Moldova a menționat despre importanța parteneriatului public-privat în promovarea valorilor democratice și a bunei guvernanțe: „Ne bucurăm că, împreună cu partenerii de la Agenția Proprietății Publice, Expert-Grup și companiile locale, am dezvoltat această pagină web revoluționară, care oferă foarte multă date de interes public despre activitatea întreprinderilor cu capital de stat. Acum, informațiile despre administrarea proprietății publice sunt deschise și ușor de utilizat. Credem că acest nivel de transparență va servi drept exemplu și pentru alte instituții publice. Noua pagină a Agenției Proprietății Publice conține și un modul pentru instruirea membrilor consiliilor întreprinderilor cu capital de stat, ceea ce este important pentru atragerea membrilor independenți în întreprinderile din proprietatea publică.”

Adrian Lupușor, Director Executiv al Expert-Grup a accentuat necesitatea continuării eforturilor în direcția consolidării bunei guvernanțe în sectorul public: „Suntem convinși că acest proiect va contribui la creșterea nivelului de transparență și responsabilitate în administrația publică, și ne angajăm să fim alături de partenerii noștri în promovarea unei guvernări eficiente și responsabile.”

Prin intermediul acestui eveniment și al noilor instrumente lansate, se reiterează angajamentul autorităților și al partenerilor internaționali în promovarea transparenței, responsabilității și bunei guvernanțe în administrarea resurselor publice.

Agenția Proprietății Publice își desfășoară misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării și deetatizării proprietății publice, precum și a parteneriatului public-privat, exercitând, în numele Guvernului, funcțiile de fondator al întreprinderilor de stat și de deținător de acțiuni în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, conform competențelor atribuite de cadrul normativ.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: „Asistență tehnică pentru Agenția Proprietății Publice și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în vederea adoptării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor de stat”. 

De notat că la momentul lansării paginii, pentru demonstrarea funcționalității ei, au fost utilizate o serie de informații model dar care nu reflectă neapărat activitatea APP și a structurilor statului pe care APP le reprezintă. În prima lună de funcționare, datele de interes public despre activele statului, achiziții și rezultatele întreprinderilor sau societăților vor fi adaptate, actualizate și completate treptat, prin tranziție de la vechea pagină web, de către echipa de dezvoltare, în cooperare cu echipa APP.

APP a luat act de decizia comisiei de licitație de la Aeroport

Motivele invocate de comisie: în urma examinării materialelor prezentate de către unica companie participantă, raportate la condițiile de calificare, membrii comisiei de licitație au constatat că compania Lagardere Travel Retail nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală.

În context, APP a solicitat Întreprinderii de Stat “Aeroportul Internațional Chișinău” ca licitația să fie relansată, cu luare în considerație a condiției de îmbunătățire a procesului pentru a atrage mai multe companii internaționale cu renume, care să vrea să participe la licitație și să investească în aeroport. În timp apropiat, după realizarea proceselor de coordonare cu fondatorul, Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” urmează să vină cu informații suplimentare și să publice calendarul de desfășurare a licitației.

Guvernul a decis cine va exploata zăcămintele de gaze și țiței din sudul țării

Dreptul de folosință asupra acestor două sectoare de subsol a fost transmis întreprinderii de stat care deține monopolul în domeniu, Î.S. ”Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM).

Concomitent, menținând importanța protecției mediului în zonele de exploatare, prin hotărârea aprobată a fost împuternicit Ministerul Mediului să încheie contractele de transmitere în folosință a sectoarelor de subsol cu EHGeoM iar Administrațiile Publice Locale din Cahul și Cantemir având misiunea de coordonare a proceselor de atribuire a terenurilor.

„Prin decizia de astăzi, reafirmăm – resursele subterane aparțin statului iar exploatarea zăcămintelor de gaze și țiței din sudul țării se va face în interes de profit pentru țară și cu reducere la minim a impactului asupra mediului”, a menționat în ședința Guvernului, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.

Precizări în contextul transferului proiectului noului website oficial al APP

Toate informațiile publicate pe pagina APP pînă la data de 21 martie vor fi disponibile în continuare pe adresa https://old.app.gov.md/ iar pe adresa https://app.gov.md se va încărca o pagină temporară fără conținut curent în care va fi prezent un buton de autentificare cu posibilitatea introducerii a utilizatorului și parolei disponibile pentru echipa de development (pentru actualizări).

Joi, 18 aprilie 2024, ora 10.00, va avea loc lansarea oficială a paginii web app.gov.md

Linia verde a APP: (022) 22 99 60

Priorități economice comune discutate la București

În cadrul reuniuni de luni, 8 aprilie, la nivel de experți dedicată negocierii Protocolului Comisiei, directorul general al APP a ținut un discurs, în care a punctat mai multe aspecte ce țin de gestionarea eficientă și transparentă a resurselor naționale. Directorul general al APP a mai accentuat că expertiza dobândită de România este importantă pentru Republica Moldova, aflată la început de cale europeană.

”Cu încredere afirm, cooperarea noastră în domeniul managementului proprietății publice va deschide noi orizonturi de dezvoltare și progres pentru ambele noastre țări. Să ne împărtășim cunoștințele și să lucrăm cot la cot la un proces în care transparența și eficiența să ne ghideze”, – a conchis Roman COJUHARI.

În cadrul Reuniunii plenare de marți 9 aprilie, a sesiuni Comisiei interguvernamentale de colaborare economică România-Republica Moldova, cu participarea delegației Republicii Moldova, condusă de Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru ALAIBA au fost discutate  mai multe subiecte, printre care:

Schimburile comerciale: Evaluarea volumului și structurii schimburilor comerciale bilaterale, identificarea obstacolelor companiilor din ambele țări, vizavi de comerțul reciproc și identificarea soluțiilor pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale.

Investiții: Analiza investițiilor bilaterale în diverse sectoare economice, facilitarea investițiilor reciproce, identificarea oportunităților de investiții în proiecte comune și promovarea mediului de afaceri favorabil pentru investitori din ambele țări.

Promovarea mediului de afaceri: Inițiative pentru promovarea antreprenoriatului și a inovației, facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi, sprijinirea startup-urilor și a sectorului privat pot stimula dezvoltarea economică și atragerea investițiilor.

Promovarea cooperării între sectorul public și privat: Colaborarea între guverne, organizații de afaceri și societatea civilă în elaborarea și implementarea politicilor economice pentru îmbunătățirea climatului de afaceri.

Proiecte de cooperare: Identificarea și promovarea proiectelor de cooperare în domenii precum infrastructura, energie, agricultură, tehnologie, turism, educație, care pot aduce beneficii economice și sociale ambelor părți.

Legislație și reglementări: Armonizarea legislației și reglementărilor pentru a facilita schimburile comerciale și investițiile reciproce.

Dezvoltare durabilă: Promovarea practicilor durabile în domeniul economic, cooperarea în protejarea mediului înconjurător, utilizarea eficientă a resurselor naturale și implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă.

La finalul reuniunii, a fost semnat Protocolul celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale moldo-române de colaborare economică și Memorandumul de Înțelegere privind stabilirea unui cadru de cooperare economică între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova.

De notat că România se clasează pe locul 1 printre principalii investitori ai republicii Moldova, cu investiții în capitalul social, în sumă de 6,75 miliarde de lei moldovenești. Valoarea comerțului exterior al Republicii Moldova cu România a înregistrat în anul 2023, suma de 2,7 mlrd. USD.