MENU
Inapoi

Automatizarea și digitalizarea integrală a proceselor de control, evidență și monitorizare a proprietăților Republicii Moldova

1 noiembrie, 2023

Chișinău, 1 noiembrie 2023 – Într-o lume în rapidă schimbare, adaptabilitatea și inovația sunt cheia succesului. Cu entuziasm, anunțăm un pas major în direcția modernizării sistemului de control al activelor statului.

Agenția Proprietății Publice (APP) a încheiat cu succes realizarea proiectului de automatizare și digitalizare integrală a proceselor sale, prin aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat” (SI RPPAPS). Această transformare vizează asigurarea transparenței și eficienței în gestionarea și administrarea proprietății publice. Prin această modernizare, APP va putea monitoriza performanța administrării proprietății publice, va putea urmări indicatorii financiar-economici și operaționali ai entităților cu cotă de stat și va avea o viziune mai clară asupra situației companiilor de stat.

Proiectul se aliniază la obiectivele Strategiei noastre cu privire la administrarea proprietății de stat pentru anii 2023-2030. Astfel, ne asumăm responsabilitatea de a face față provocărilor administrative și de a pune la dispoziție un sistem informațional automatizat care să răspundă nevoilor complexe ale întreprinderilor de stat. 

Adițional, digitalizarea proceselor vine să răspundă unor necesități imediate ale APP, inclusiv ducerea evidențelor, monitorizarea, notificarea și sancționarea conform prevederilor contractuale și legale, sporirea atractivității și eficienței în gestionarea bunurilor și asigurarea respectării obligațiilor asumate de investitori. Fiecare etapă a procesului de deetatizare, concesiune sau Parteneriate Publice-Private va fi astfel supravegheată atent, garantând transparentizarea deciziilor și acțiunilor.

În concluzie, subliniem că acest proiect nu este doar o realizare tehnică, ci și o dovadă a angajamentului nostru de a proteja interesele țării și de a ne asigura că administrarea proprietății publice se face în conformitate cu principiile eficienței, legalității și transparenței, transformând astfel bunurile și întreprinderile de stat în active profitabile cetățenilor Republicii Moldova.

NOTĂ: Finanțarea achiziției SI RPPAPS, precum și mentenanța corectivă, adaptivă și preventivă pe parcursul primilor 3 ani de funcționare a SI, vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare oferite de Fundația Soros Moldova în cadrul proiectului „Creșterea eficienței sectorului Întreprinderilor cu capital de stat – etapa 4”, contract de grant nr. G15235 din 23.12.2022, dintre Fundația Soros Moldova și Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup”.