Balanța patrimoniului public

Balanța patrimoniului public este un instrument contabil utilizat pentru a evidenția și monitoriza activele și pasivele statului. Aceasta oferă o imagine de ansamblu a resurselor și obligațiilor financiare ale entității respective și este esențială pentru evaluarea sănătății financiare și pentru gestionarea adecvată a resurselor.

Balanța patrimoniului public al Republicii Moldova se întocmește anual potrivit situației de la 1 ianuarie și conține următoarele informații:
a) balanța patrimoniului de stat în întregime pe țară și în fiecare ramură a economiei naționale în parte, în comparație cu anul precedent;
b) balanța patrimoniului unităților administrativ-teritoriale în întregime pe țară şi în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, în comparație cu anul precedent.

Balanța patrimoniului public
al autorităților publice centrale și a unităţilor administrativ-teritoriale locale

Datele sunt prezentate conform situației la data de 1 ianuarie

Balanța patrimoniului public al autorităților publice centrale

Balanța patrimoniului public al autorităților teritorial-administrative

Balanța patrimoniului public al autorităților publice centrale comparativ cu aceiaşi perioadă a anului precedent

Balanța patrimoniului public al autorităților teritorial-administrative comparativ cu aceiaşi perioadă a anului precedent

Sinteza balanței autorităților publice centrale și instituții publice subordonate acestora

(Informații agregate pe ultimii 5 ani)

68

instituții
în total
Instituția Evoluția 2023 2022 2021 2020 2019
Academia de Științe 188.957,90 292.823,80 103.865,90 107.709,20 429.053,50
Administrația Națională a Penitenciarelor 16.083,70 419.096,70 403.013,00 - -
Agenția Apele Moldovei 47.020,60 1.526.530.20 1.479.509,60 1.189.772,20 1.203.477,60
Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale 5.576,50 8.777,0 3.200,50 3.519,60 4.281,30
Agenția Informațională de Stat Moldpres -167,80 337,60 505,40 365,30
Agenția Investiții 1.597,20 6.315,90 4.718,70 2.301,40 2.073,90
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Materiale -2.005,30 53.064,90 55.070,20 59.512,50 63.470,70
Agenția Moldsilva -1.573,30 9/166,40 10.739,70 15.293,60 20.150,40
Agenția Națională a Arhivelor 0 - - - 17.309,70
Agenția Națională Antidoping 488,50 - 488,50 - -
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 1.128,80 4.019,50 2.890,70 2.431,10 -
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 2.981,90 2.981,90 - - -
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică -880,90 4.679,90 5.560,80 5.277,79 3.752,80
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 20.255,80 346.352,0 326.096,20 297.452,85 290.817,80
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor -278,20 955,80 1.234,0 1.464,20 1.788,80
Agenția Proprietății Publice 113.269,50 200.152,30 86.882,80 26.849,20 21.862,10
Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru 2.467,20 4.607,50 2.140,30 2.265,10 2.295,70
Agenția Relațiilor Interetnice 165,10 4.794,70 4.629,60 4.782,00 4.739,30
Agenția Rezervelor Materiale -391,00 26.852,90 27.243,90 28.606,20 11.296,70
Aparatul Președintelui -13.418,70 291.011,10 304.429,80 316.796,80 109.847,00
Autoritatea Aeronautică Civilă 0 - - - 20.670,70
Autoritatea Națională de Integritate -519,70 10.654,90 11.174,60 11.568,20 3.425,90
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 324.20 13.287,60 12.963,40 9.924,90 14.461,50
Banca Națională a Moldovei -5.556,30 55.650,90 61.207,20 71.378,46 84.332,21
Biroul de Curieri Speciali 2.967,90 6.194,90 3.227,00 2.781,40 2.472,50
Biroul Național de Statistică 2.898,00 15.053,70 12.155,70 14.464,00 15.749,80
Cancelaria de Stat -107.810,50 1.234.187,30 1.341.997,80 1.248.437,80 1.250.944,30
Casa Națională de Asigurări Sociale 5.444,80 341.980,40 336.535,60 328.564,50 316.198,90
Centrul Național Anticorupție -318,40 50.243,80 50.562,20 57.665,40 54.666,30
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal -571,70 1.806,60 2.378,30 3.000,00 3.492,80
Centrul Serviciului Civil 0,40 80,70 80,30 - 138,10
Comisia Electorală Centrală -7.947,20 32.609,70 40.556,90 34.731,30 26.558,80
Comisia Națională a Pieței Financiare -2.488,00 22.213,50 24.701,50 11.780,17 9.448,90
Compania Națională de Asigurări în Medicină -1.305,80 31.097,70 32.403,50 34.229,90 36.196,50
Compania Teleradio-Moldova 2.472,10 69.611,70 67.139,60 70.175,80 66.885,60
Consiliul Audiovizualului -1.045,80 23.598,10 24.643,90 25.679,60 26.390,30
Consiliul Concurenței 105,30 2.097,10 1.991,80 1.971,00 3.262,40
Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului -42,40 127,10 169,50 - -
Consiliul Superior al Magistraturii -21.044,50 255.411,20 276.455,70 321.760,90 321.388,20
Consiliul Superior al Procurorilor 388,60 5.760,80 5.372,20 4.114,80 3.640,30
Curtea Constituțională 1.685,10 21.992,90 20.307,80 22.775,50 16.974,10
Curtea de Conturi -432,60 16.726,00 17.158,60 17.054,20 19.042,30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 2.467,90 402.078,20 399.610,30 - -
Institutul Național al Justiției 32.140,90 32.140,90 - 555.434,00 512.201,70
IP Agenția Informațională de Stat Moldpres -167,80 337,60 505,40 365,30 -
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene -23.557,20 222.453,50 246.010,70 141.750,60 203.114,00
Ministerul Afacerilor Interne 966,50 2.773,568,40 1.807.071,40 2.288.059,69 3.189.592,00
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0 Reorganizat 241.917,30 1.537.358,40 1.507.158,50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 908.765,00 908.765,00 - - -
Ministerul Apărării 167.909,20 2.585.597,30 2.417.688,10 2.474.498,40 1.758.082,50
Ministerul Culturii 766.605,30 766.605,30 - - -
Ministerul Economiei 40.712,80 40.712,80 - - -
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0 Reorganizat 2.316.088,00 2.447.628,30 2.246.302,30
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0 Reorganizat 7.116.995,30 567.928,60 5.723.069,90
Ministerul Educației și Cercetării 5.259.287,00 5.259.287,00 - - -
Ministerul Finanțelor -295.338,50 647.416,40 942.754,90 1.094806,51 880.361,10
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 2.204.656,40 2.204.656,40 - - -
Ministerul Justitiei 65.331,00 256.971,70 676.736,70 562.841,80 520.510,0
Ministerul Mediului 108.147,40 108.147,40 - - -
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 409.176,40 409.176,40
Ministerul Sănătății 4.544.072,50 4.544.072,50 - - -
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0 - 4.492.434,20 4.464.816,40 4.208.283,50
Procuratura Generală 24.565,60 161.114,00 136.548,40 126.695,90 124.733,00
Secretariatul Parlamentului -1.615,20 324.031,80 325.647,00 330.450,60 125.288,70
Serviciul de Protecție și Pază de Stat -10.995,90 60.812,80 71.808,70 114.849,30 59.893,90
Serviciul de Stat de Arhivă 0 - - - 17.309,70
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 15.283,40 15.283,40 - - -
Zona Antreprenoriatului Liber EXPO-BUSINESS-Chișinău 16.367,70 16.367,70 - - -

Dinamica balanței autorităților publice locale

(Informații agregate pe ultimii 5 ani)

35

autorități
în total
Instituția Evoluția 2023 2022 2021 2020 2019
Consiliul raional Anenii Noi 68.100,80 835.558,10 749.794,70 767.058,10 695.009,10
Consiliul raional Basarabeasca 30.998,40 372.536,80 343.002,99 326.935,95 247.233,89
Consiliul raional Briceni 13.537,30 834.826,40 821.471,32 886.733,52 707.194,16
Consiliul raional Cahul 182.229,10 1.555.390,80 1.381.338,86 1.282.198,40 1.028.152,10
Consiliul raional Călăraşi -75.889,40 898.736,80 892.285,90 771.057,68 1.069.090,01
Consiliul raional Cantemir 66.964,00 819.066,20 834.780,30 778.503,82 814.416,77
Consiliul raional Căuşeni 111.652,10 1.458.089.30 1.346.305,64 1.237.136,41 851.406,60
Consiliul raional Cimişlia 26.260,00 1.038.139,90 1.012.387,21 936.873,90 813.505,29
Consiliul raional Criuleni -240.589,10 922.406,70 1.158.847,02 1.087.268,23 647.431,12
Consiliul raional Donduşeni 38.643,20 403.010,70 364.472,00 334.241,80 312.405,80
Consiliul raional Drochia 37.352,90 1.127.722,60 1.091.156,00 1.058.998,80 1.044.271,00
Consiliul raional Dubăsari 15.457,90 498.207.80 477.910,70 448.364,43 420.107,90
Consiliul raional Edineț 96.652,90 967.647,90 881.454,80 810.835,40 718.926,60
Consiliul raional Făleşti 94.380,90 891.879,20 798.493,24 731.210.80 654.871,58
Consiliul raional Floreşti 1.108,00 1.210.189,60 1.212.786,64 1.610.579,37 1.063.116,17
Consiliul raional Glodeni 54.514,10 2.596.464,70 2.540.230,07 2.496.750,78 795.596,05
Consiliul raional Hînceşti 65.036,20 2.192.183.70 2.126.814,32 2.055.157,22 1.977.680,51
Consiliul raional Ialoveni 78.134,10 1.213.079,80 1.086.668,38 1.075.177,71 972.608,08
Consiliul raional Leova 36.431,50 1.213.079,80 1.086.668,38 641.509,85 512.525,45
Consiliul raional Nisporeni 182.244,20 1.760.063,90 1.585.050,44 1.409.965,56 1.502.324,02
Consiliul raional Ocnița 46.810,70 1.520.813,50 1.473.743,40 1.457.256,50 1.427.613,24
Consiliul raional Orhei 46.856,00 1.598.920,00 1.549.383,82 1.456.715,86 1.239.527,47
Consiliul raional Rezina 15.433,10 621.284,40 809.619,47 789.985,57 635.036,30
Consiliul raional Rîșcani 38.139,50 1.598.920.00 1.549.283,82 1.456.715,86 1.239.527,47
Consiliul raional Sîngerei 80.730,40 1.436.772,10 1.323.457,46 628.961,76 593.979,74
Consiliul raional Şoldăneşti -30.425,00 457.671.00 488.107.00 381.542,00 367.241,00
Consiliul raional Soroca 94.408,40 998.426.10 919.683,70 873.809,70 860.455,60
Consiliul raional Ștefan Vodă 40.351,20 846.588,00 806.862,10 755.097,00 713.742,90
Consiliul raional Străşeni 72.576,90 1.196.926,30 1.127,856,10 1.078.943,50 664.073,60
Consiliul raional Taraclia 37.326,40 592.643,40 554.157,20 519.039,90 492.494,70
Consiliul raional Teleneşti -60.690,90 622.931,40 683.566,42 622.944,86 589.330,85
Consiliul raional Ungheni 222.331,70 1.682.829,50 1.460.404,42 1.131.812,61 1.004.869,66
Primăria municipiului Bălţi 91.930,30 2.570.573.4 2.478.643,08 2.404.700,72 2.131.040,93
Primăria municipiului Chişinău -245.669,50 24.525.803,50 23.389.287,31 22.890.659,53 10.489.726,90
UTA Gagauzia 972.396,40 7.401.243,00 6.430.197,26 1.526.194,93 1.843.702,05