Consultant principal , Direcția financiară

Data publicării:

7 mai 2024

Statut:

Prelungit

Remunerare:

10580 (+1300) lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

21 mai 2024, 16:00

Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea corespunzătoare a angajaților Agenției şi a integrității bunurilor materiale aflate în gestiune

  1. Elaborarea propunerilor pentru proiectul bugetului în domeniul salarizării, deplasărilor planificarea alocațiilor pentru întreținerea Agenției.
  2. Asigurarea evidenței cheltuielilor de personal, creanțelor, datoriilor și decontările cu titularii de avans etc. Întocmirea notelor de contabilitate.
  3. Acordarea asistenței metodologice și informarea conducătorilor subdiviziunilor Agenției referitor la modificările parvenite în legislație privind sistemul de salarizare.
  4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind cheltuielile salariale și de delegare, analizarea și verificarea calculelor efectuate reieșind din bugetul aprobat
  5. Perfectarea și ținerea Registrului riscurilor aferente activității direcției. Perfectarea răspunsurilor la adresării și petiții.