Consultant superior, Serviciul proiecte investiționale , Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale

Data publicării:

7 mai 2024

Statut:

Prelungit

Remunerare:

10150 (+1300) lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

21 mai 2024, 16:00

Identificarea potențialelor proiecte investiționale, inclusiv cele ce țin de dezvoltarea întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat, și promovarea acestora pe plan național și internațional.

  1. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative ordine, regulamente, instrucţiuni ce ţin de domeniul de activitate al direcţiei.
  2. Participarea la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a proiectelor investiționale elaborate de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital majoritar de stat. Participarea la elaborarea planului anual de acțiuni a direcției, monitorizarea realizării acțiunilor planificate.
  3. Participarea la elaborarea rapoartelor privind implementarea planului anual de acțiuni și ale altor activități de raportare ce țin de activitatea Serviciului.
  4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice potențialilor investitori în scopul atragerii investițiilor în entitățile cu capital public
  5. Asigurarea evidenței corespondenței parvenite în cadrul serviciului, pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea serviciului.