Specialist principal , Direcția planificare, analiză și evaluare

Data publicării:

7 mai 2024

Statut:

Prelungit

Remunerare:

8780 (+1300) lei

Termenul limită de depunere a dosarelor:

21 mai 2024, 16:00

Asigurarea promovării deciziilor, prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cotă integrală şi majoritară publică și consiliilor de administrare la întreprinderi de stat  a indicatorilor de performanță anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiare, precum şi asigurarea evaluării acestora.

Colectarea rapoartelor reprezentantului statului la societăţile comerciale cu capital public sau majoritar public potrivit cerințelor actelor normative în vigoare.

Participarea la elaborarea, monitorizării și raportării implementării Planurilor anuale de activitate, Programului de Dezvoltare Strategică și acțiunilor din documentele de politici, ce țin de competența Agenției.

Asigurarea promovării deciziilor, prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cota integrală şi majoritară publică și consiliilor de administrare la întreprinderi de stat  a indicatorilor de performanță anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiare, precum şi asigurarea evaluării acestora.

Elaborarea răspunsurilor privind indicatorii de eficiență ai activităţii entităţilor economice de stat conform metodologiilor şi indicatorilor de profil.

Asigurarea evidenței corespondenței parvenite în cadrul Direcției, pregătirea şi predarea în arhivă materialele ce ţin de activitatea Direcției.