Avicola Talmaz


Informații generale

Avicola Talmaz
251471
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi inactive

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

A0147 - Creșterea păsărilor

#

Capital social

-
mii lei

Venit / cost vânzări

-
mii lei

Profit / pierderi

-
mii lei

Active nete

-
mii lei

Salariul mediu

-
lei

Număr anagajați

-
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

2.079.180,00 lei
32.78%
lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat