Bacul Molovata


Întreprinderea de Stat este predestinată pentru transportarea cu șlepul nepropulsat a pasagerilor si mărfurilor din s. Molovata Noua în s. Molovata, raionul Dubăsari, peste râul Nistru.

Informații generale

Bacul Molovata
1003600104720
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

H - Transport și depozitare

H5040 - Transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare

0248-51-330
29 septembrie 2000
Gațcan Vitalie
18

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

1.123.801,00 lei
100%
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat un profit nul

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 1.123,80 0,00 0,00 6.950,84 18 0,00
2021 1.123,80 0,00 0,00 6.202,28 18 +5,1
2020 1.123,80 0,00 0,00 4.528,66 18 0,00
2019 1.123,80 0,00 0,00 4.326,40 18 0,00

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2022 50 2.569,00 2.569,00 2.569,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 0,00% 0,00% 3,65 26,71
2021 0,00% 0,00% 1,68 14,65
2020 0,00% 0,00% 0,00 35,66
2019 0,00% 0,00% 0,00 39,84

Planuri de achiziții

2022
Planificat
1.950.862,00 Lei
Executat
1.335.820,00 Lei
Diferență
-615.4042,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Gațcan Vitalie - din 21.09.2020 Administrator

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Gorobica Cristina - din 24.02.2022, Consultant principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Munteanu Eduard - din 06.10.2023, Consultant principal Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Dvornic Angela - din 24.02.2022, Consultant principal Secția investiții capitale publice, Direcția investiții publice și asistență financiară externă Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Bacul Molovata (Statut-Bacul-Molovata.pdf - 4.8 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-de-afaceri-2022.pdf - 1.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-6.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF-2021-6.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF-2020-5.pdf - 0.4 Mb)

Regulamente interne

( - 0 bytes)

Rapoarte de activitate

Darea de seama Consiliu-2022-Bacul Molovata
Raport Audit- 2022-Bacul Molovata