Centrul de cultură populară Veselia


Centrul de cultură populară Veselia este o întreprindere de stat care are ca și genuri principale activități de spectacole, muzică şi alte genuri de artă, administrarea patrimoniului cultural, precum și alte activităţi recreative.

Informații generale

Centrul de cultură populară Veselia
1003600126667
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

A0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

#
069028817
6 aprilie 1998
Ivanov Cristina
26

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

134.794,00 lei
100%
614.629,00 lei
0,00 lei
-0.03%
360.344,00 lei
+1.706,00 lei
0,00%
853,00 lei
+853,00
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 134.79 614,63 360,34 -52,31 9 +1,7
2021 134.79 503,99 314,69 -53,16 8 -99,34
2020 134.79 473,03 243,90 46,17 6 +1,58
2019 134.79 604,62 263,78 44,59 6 -36,09

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2021 50 788,00 788,00 788,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 0,59% 41,37% 0,58 0,87
2021 -45,51% 37,56% 0,41 0,81
2020 0,73% 48,44% 0,81 1,30
2019 -14,08% 56,37% 0,87 1,24

Organul executiv

Ivanov Cristina - din 01.07.2017 Administrator interimar

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Inglis Iulia - din 07.04.2023, Consultant superior Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Iorga Victoria - din 12.05.2022, Consultant superior Secția politici în domeniul securității cibernetice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Verejanu Olga - din 12.05.2022, Consultant principal Direcția evidență contabilă, Ministerul Finanțelor, Membru

:

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Veselia (Statut-Veselia.pdf - 2.3 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță 2022_2023 (indicatorii-de-performanta-2022_2023-26.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-25.pdf - 3.4 Mb)
SF 2021 (SF-2021-27.pdf - 1.4 Mb)
SF 2020 (SF-2020-26.pdf - 3.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Veselia (Regulamentul-Consiliului-Veselia.pdf - 4.0 Mb)

Rapoarte de activitate

Darea de seamă Consiliu 2022 Veselia