CET Nord


Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este o entitate cu capital de stat și reprezintă o entitate de interes public la nivel național. Societatea este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălți, care a construit și pus în funcțiune prima stație de cogenerare cu motoare de ardere internă din Republica Moldova.

Informații generale

Cet Nord
1002602003945
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

D3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

0231-53359
3 noiembrie 1997
Brînza Marian
414

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

117.074.300,00 lei
100%
649.121.002,00 lei
241.901.426,00 lei
-0.77%
754.484.688,00 lei
-167.120.681,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 117.074,30 649.121,00 754.484,69 133.558,31 414 -167.120,68
2021 117.074,30 415.491,52 338.595,48 299.908,85 421 -17.252,12
2020 117.074,30 330.094,70 305.708,33 281.229,99 456 -2.834,02
2019 117.074,30 268.286,55 231.808,11 363.074,32 456 -20.680,13

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -22,65% -16,23% 0,63 1,21
2021 -3,04% 18,51% 0,71 1,67
2020 -0,08% 7,39% 0,71 1,59
2019 -2,72% 13,60% 0,60 1,83

Planuri de achiziții

2022
Planificat
60.673.380,00 Lei
Executat
25.283.500,00 Lei
Diferență
-35.389.880,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Brînza Marian - din 04.03.2022 Director general interimar

Reprezentatul statului

Mămăligă Ana - din 22.04.2022, Consultant superior Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Procopovici Cristina - din 30.06.2023, Consultant principal Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Cazan Roman - din 30.06.2023, Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de stat, Membru
Magdîl Nicolae - din 30.06.2023, Şef Secția eficiență energetică și energie regenerabilă, Ministerul Energiei, Membru
Pană Viorel - din 30.06.2023, Șef Direcția investiții publice și asistenței financiară externă, Ministerul Finanțelor, Membru
Rusanovschi Oxana - din 30.06.2023, Șef adjunct Direcția politici în domeniul tehnologiei și economiei digitale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Adunarea generală acționarilor:

Agenția Proprietății Publice - 100%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Vrabie Ana - din 30.06.2023, Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Vizir Ala - din 30.06.2023, Consultant principal Secția politici contabile și audit, Ministerul Finanțelor, Membru
Lapotiuc Adriana - din 30.06.2023, Consultant principal, Serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Comitet de audit:

Beșliu Viorica - din 30.06.2023, Șef Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Membru
Paduca Stela - din 30.06.2023, Șef Direcţia monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, Membru
Gorobica Cristina - din 30.06.2023, Consultant principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Cet Nord (Statut-Cet-Nord.pdf - 1.5 Mb)
Cod de guvernanță Cet Nord (Cod-de-guvernanta-Cet-Nord.pdf - 0.9 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-afaceri-2022-3.pdf - 1.5 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-6.pdf - 0.4 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-3.pdf - 2.6 Mb)
SF 2021 (SF2021-3.pdf - 0.9 Mb)
SF 2020 (SF2020-3.pdf - 1.9 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Cet Nord (Regulamentul-Consiliului-Cet-Nord.pdf - 1.1 Mb)
Regulamentul Comitetului de audit (Regulamentul-Comitetului-de-audit.pdf - 0.3 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Cet Nord
Darea de seama Consiliul - 2022-Cet-Nord
Raport Cenzori-2022- Cet Nord
Raport Comitet audit-2022-Cet-Nord
Raportul conducerii 2022-Cet Nord

Alte anexe

Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către SA „CET-Nord” în anii 2021-2022 (hcc_49_2023_ro.pdf - 0.5 Mb)
Raport (Raport-hcc_49_2023_r_ro-1.pdf - 1.6 Mb)