Detașamentul de Pază Paramilitară


Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” este una din întreprinderile a cărui fondator este Agenției Proprietăți Publice, creată pentru exercitarea pazei fizice la obiecte. Pază bunuri, valori și protecția persoanelor prin personal calificat cu o vastă experiență, în beneficiul societăților și instituțiilor de stat și private.

Informații generale

Detașamentul de pază paramilitară
1003600104867
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

N8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

http://www.dpp.md/
info@dpp.md
022- 292-339,
30 decembrie 1992
Țurcanu Vladimir
287

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

167.146,00 lei
100%
21.167.832,00 lei
55.776,00 lei
0.10%
17.426.692,00 lei
+182.202,00 lei
50%
91.100,75 lei
91.100,75 lei
91.100,75 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 167,15 21.167,83 17.426,69 1.773,39 287 +182,20
2021 167,15 9.213,16 6.905,33 2.037,32 142 +40,88
2020 167,15 21.810,21 17.344,37 4.248,79 321 +1.424,95
2019 167,15 17.411,27 14.466,32 2.878,49 313 +85,00

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2023 50 91.100,75 91.100,75 91.100,75 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 50 20.439,50 20.439,50 20.439,50 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 712.475,50 712.475,50 712.475,50 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 5,57% 17,67 1,38 1,49
2021 1,37% 25,05% 2,82 3,27
2020 29,21% 20,48% 2,91 3,12
2019 2,37% 16,91% 2,12 2,34

Planuri de achiziții

2022
Planificat
757.000,00 Lei
Executat
-
Diferență
-
Planul de achiziții

Organul executiv

Țurcanu Vladimir - din 20.05.2021 Administrator interimar

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Manole Vitalie - din 08.09.2023, Șef Secția acte normative, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Grosu Lucia - din 08.09.2023, Consultant principal Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Ștefanița Elena - din 08.09.2023, Inspector superior Serviciul managementul documentelor, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice, Membru
Cernăuțanu Nina - din 08.09.2023, Consultant principal Direcția bugetul de stat și bugetul public național, Ministerul Finanțelor, Membru
Miron Ana - din 08.09.2023, Consultant principal Direcția monitorizare și control, Cancelaria de Stat, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Detașamentul de Pază Paramilitară (Statut-Detasamentul-de-Paza-Paramilitara.pdf - 3.0 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022-2024 (Plan-de-afaceri-2022-2024-1.pdf - 0.9 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-12.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF-2021-12.pdf - 1.4 Mb)
SF 2020 (SF-2020-11.pdf - 6.6 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Detașamentul Paza Paramilitară (Regulamentul-Consiliului-Detasamentul-Paza-Paramilitara.pdf - 3.0 Mb)

Rapoarte de activitate

Darea de seama Consiliu-2022-Detasamentul de Pază Paramilitară