Drumuri Căușeni


S.A. „Drumuri-Căușeni” este un agent economic, specializat în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, care deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Căușeni, Ștefan Vodă și Căinari.

Informații generale

Drumuri Căușeni S.A.
1003608000976
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

F - Construcții

F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

0243-264-65
26 mai 1998
Serbenco Roman
125

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

25.307.100,00 lei
99.54%
46.913.810,00 lei
287.892,00 lei
0.02%
38.893.712,00 lei
+441.892,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 25.307,10 46.913,81 38.893,71 26.634,93 132 +441.89
2021 25.307,10 38.794,02 33.608,28 26.193,03 134 -1.880,30
2020 25.307,10 47.279,94 39.214,27 28.286,64 143 +417,56
2019 25.307,10 47.467,83 39.986,78 28.299,81 143 +411,17

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2021 50 207.819,20 207.819,20 207.819,20 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,18% 17,10% 0,67 3,47
2021 -4,93% 13,37% 0,57 3,53
2020 1,10% 17,06% 0,81 3,74
2019 1,03% 15,76% 0,97 4,16

Planuri de achiziții

2022
Planificat
2.630.000,00 Lei
Executat
-
Diferență
-
Planul de achiziții

Organul executiv

Serbenco Roman - din 31.03.2023 Director

Reprezentatul statului

Olișevschi Sergiu - din 03.07.2023, Auditor intern, Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Patrașcu Natalia - din 16.06.2023, Șef Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Muntean Tatiana - din 16.06.2023, Șef Serviciul managementul documentelor, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice, Membru
Mihalahi Ion - din 16.06.2023, Consilier în Cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Eremia Ion - din 16.06.2023, Șef Direcția de infrastructura de transport, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Iaconi Liliana - din 16.06.2023, Șef Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Finanțelor, Membru

Adunarea generală a acționarilor:

Agenția Proprietății Publice - 99,541%
Alți acționari - 0,459%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Goncear Viorica - din 16.06.2023, Consultant principal Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Țurcanu Ecaterina - din 16.06.2023, Șef Secția financiară-administrativă, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Catîrău Mircea - din 16.06.2023, Șef Serviciul audit intern, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Drumuri Caușeni (Statut-Drumuri-Causeni.pdf - 1.6 Mb)
Cod de guvernanță Drumuri Caușeni (Cod-de-guvernanta-Drumuri-Causeni.pdf - 0.4 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-afaceri-2022-5.pdf - 0.9 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-11.pdf - 0.4 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-6.pdf - 1.0 Mb)
SF 2021 (SF2021-6.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF2020-6.pdf - 1.1 Mb)

Regulamente interne

Rgulament Consiliu Drumuri Caușeni (Rgulament-Consiliu-Drumuri-Causeni.pdf - 0.7 Mb)
Regulament Comisia de cenzori Drumuri Causeni (Regulament-Comisia-de-cenzori-Drumuri-Causeni.pdf - 3.4 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Drumuri Cășeni
Darea de seama Consiliu- 022-Drumuri Causeni
Raport cenzori-2022-Drumuri Căușeni