Drumuri Ialoveni


S.A. „Drumuri-Ialoveni” este un agent economic, specializat în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, care deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Ialoveni, Hâncești, Nisporeni

Informații generale

Drumuri Ialoveni
1003600106403
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

F - Construcții

F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

#
0268-293-76
6 aprilie 1998
Duplava Gheorghe
173

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

37.291.570,00 lei
98.85%
70.133.164,00 lei
0,00 lei
-0.11%
70.485.304,00 lei
-4.104.486,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 37.291,57 70.133,16 70.485,30 35.778,84 173 -4.104,49
2021 37.291,57 58.400,75 60.000,95 39.892,93 192 -6.565,62
2020 37.291,57 179.764,18 172.039,41 47.488,50 214 +1.995,54
2019 37.291,57 115.633,63 109.355,93 45.690,97 213 +333,77

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2021 50 986.285,70 986.285,70 986.285,70 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -7,10% -0,50% 1,82 3,17
2021 -8,74% -2,74% 1,79 2,91
2020 3,21% 4,30% 1,57 2,22
2019 1,02% 5,43% 1,66 2,58

Planuri de achiziții

2022
Planificat
37.475.000,00 Lei
Executat
43.171.400,00 Lei
Diferență
+5.696.400,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Duplava Gheorghe - din 02.12.2021 Director interimar

Reprezentatul statului

Procopovici Cristina - din 16.06.2023, consultant principal Direcția contecios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Cortac Vadim - din 21.07.2023, Consultant principal Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Cozma Ludmila - din 21.07.2023, Consultant principal Direcţia evidenţa și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Voiticovschi Radu - din 21.07.2023, Șef Serviciul securitate în transport, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Sclearuc Natalia - din 21.07.2023, Șef Direcția politici și sinteză bugetară, Ministerul Finanțelor, Membru
Bolun Cristina - din 21.07.2023, Șef Direcția infrastructura calității şi supravegherea pieței, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Adunarea generală a acționarilor:

Agenția Proprietății Publice - 98,849%
Alți acționari - 1,151%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Bolun Viorica - din 21.07.2023, Consultant principal Agenția Proprietății Publice, Membru
Vorona Stella - din 21.07.2023, Consultant principal Direcția Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor, Membru
Olteanu Tamara - din 21.07.2023, Consultant principal Direcția juridică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Drumuri Ialoveni (Statut-Drumuri-Ialoveni.pdf - 1.5 Mb)
Cod de guvernanță Drumuri Ialoveni (Cod-de-guvernanta-Drumuri-Ialoveni.pdf - 0.3 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-afaceri-2022-10.pdf - 0.6 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-14.pdf - 0.4 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-12.pdf - 6.1 Mb)
SF 2021 (SF2021-13.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF2020-13.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Drumuri Ialoveni (Regulamentul-Consiliului-Drumuri-Ialoveni.pdf - 0.2 Mb)
Regulamentul Comisiei de cenzori Drumuri Ialoveni (Regulamentul-Comisiei-de-cenzori-Drumuri-Ialoveni.pdf - 0.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Drumuri Ialoveni
Darea de seama Consiliu-2022-Drumuri Ialoveni
Raport cenzori-2022-Drumuri Ialoveni
Raport conducere-2022-Drumuri Ialoveni