Energocom


SA Energocom este desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică, fiind responsabilă de grupul de echilibrare constituit din termocentrale și de producători de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil. La 1 iulie 2014, SA Energocom a obținut licență pentru genul de activitate furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate.

Informații generale

Energocom
1004600074938
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

D3514 - Comercializarea energiei electrice

https://energocom.md/
022-214-133
5 ianuarie 2006
Bînzari Victor
19

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

2.223.000.000,00 lei
100%
8.748.389.197,00 lei
3.383.027.070,00 lei
0.03%
8.813.350.373,00 lei
+142.501.994,00 lei
50%
71.250.997,00 lei
71.250.997,00 lei
71.250.997,00 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 2.223.000,00 8.748.389,19 8.813.350,37 7.989.035,13 19 +142.501,99
2021 307.216,00 2.221,805,71 2.223.338,00 375.315,01 10 +8.709,93
2020 100,00 4.019.758,08 3.965.582,65 73.451,60 10 +24.472,32
2019 100,00 4.470.843,64 4.430.970,00 68.601,40 10 +24.462,24

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2023 50 71.250.997,00 71.250.997,00 71.250.997,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 50 4.354.963,60 4.354.963,60 4.354.963,60 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 12.236.661,00 12.236.661,00 12.236.661,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,92% -0,74% 14,49 2,95
2021 0,92% -0,07% 1,22 1,22
2020 7,30% 1,35% 1,32 1,33
2019 7,52% 0,89% 1,22 1,22

Planuri de achiziții

2022
Planificat
439.000,00 Lei
Executat
762.127,00 Lei
Diferență
+323.127,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Bînzari Victor - din 08.07.2022 Director general interimar

Reprezentatul statului

Russu Marcela - din 28.10.2022, Șef adjunct Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public , Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Malanciuc Irina - din 29.06.2023, Consultant principal Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Carolina Novac - din 29.06.2023, Secretar de stat, Ministerul Energiei, Membru
Garaz Viorel - din 29.06.2023, Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Balan Andrei - din 29.06.2023, Șef Direcția juridică, Ministerul Finanțelor, Membru
Slusari Alexandru - din 29.06.2023, reprezentantul societății civile, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 100%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Ceban Mariana - din 29.06.2023, Consultant superior Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Cebanu Maxim - din 29.06.2023, Șef Direcția Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor, Membru
Demidcenco Tatiana - din 29.06.2023, Consultant principal Secția politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Comitetul de audit:

Tonu Natalia - din 29.06.2023, Șef Secţia politici contabile şi audit, Ministerul Finanțelor, Membru
Staver Svetlana - din 29.06.2023, Șef Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Ciumac Ludmila - din 29.06.2023, Șef Serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Energocom (Statut-Energocom.pdf - 16.5 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022-2024 (Planul-de-afaceri-2022-2024.pdf - 7.5 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-18.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-16.pdf - 1.4 Mb)
SF 2021 (SF2021-17.pdf - 0.8 Mb)
SF 2020 (SF2020-17.pdf - 1.4 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Energocom (Regulamentul-Consiliului-Energocom.pdf - 2.4 Mb)
Regulamentul Comisiei de Cenzori Energocom (Regulamentul-Comisiei-de-Cenzori-Energocom.pdf - 1.6 Mb)
Regulamentul Comitetului de audit Energocom (Regulamentul-Comitetului-de-audit-Energocom.pdf - 1.6 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Energocom
Darea de seama Consiliul - 2022-Energocom
Raport Comitet de audit