Furnizarea Energiei Electrice NORD


SA „FEE Nord” deţine licenţă pentru furnizarea energiei electrice pe teritoriul mun. Bălţi şi în cincisprezece unităţi administrativ-teritoriale din nordul Republicii Moldova.

Informații generale

„Furnizarea Energiei Electrice Nord”
1015602003305
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

D3514 - Comercializarea energiei electrice

https://fee-nord.md/
0231-643-07
24 iulie 2015
Petelca Oleg
88

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

600.000,00 lei
100%
2.844.203.944,00 lei
0,00 lei
3.53%
2.756.274.983,00 lei
+34.251.187,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 600,00 2.844.203,95 2.756.274,98 26.828,03 88 +34.251,19
2021 600,00 1.935.294,85 1.984.028,87 -7.423,16 95 -91.415,83
2020 30,00 1.931.247,07 1.728.077,50 112.145,29 102 +152.413,88
2019 30,00 1.826.260,66 1.885.601,08 -40.267,39 101 -100.809,79

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2021 16,89 25.748.496,00 25.748.496,00 25.748.496,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 8,56% 3,09% 1,09 1,10
2021 -34,39% -2,52% 0,95 0,97
2020 64,75% 10,52% 1,67 1,72
2019 -45,29% -3,25% 0,80 0,84

Planuri de achiziții

2022
Planificat
3.290.400,00 Lei
Executat
1.525.300,00 Lei
Diferență
-1.765.100,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Petelca Oleg - din 2021 Director general interimar

Reprezentatul statului

Boțoc Alina - din 25.10.2022, Șef Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Russu Marcela - din 18.07.2023, Șef adjunct Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Pavlov Iulia - din 18.07.2023, Șef adjunct Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Negru Nicolae - din 18.07.2023, Consultant principal Secția energie electrică și termică, Ministerul Energiei, Membru
Arachelov Vladimir - din 18.07.2023, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor, Membru
Chistol Eugen - din 18.07.2023, Şef Secția relații economice externe, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 100%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Cozma Ludmila - din 18.07.2023, Consultant principal Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Tonu Natalia - din 18.07.2023, Șef Direcţia politici contabile şi audit în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, Membru
Tolocico Liliana - din 18.07.2023, Consultant principal Direcția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Comitetul de audit:

Nicov Ana - din 21.09.2023, Auditor intern principal, Serviciul audit intern, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Luca Ana - din 21.09.2023, Secretar general adjunct, Ministerul Finanțelor, Membru
Cucerova Oxana - din 21.09.2023, Consultant superior Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Fee Nord (Statut-Fee-Nord.pdf - 14.9 Mb)
Cod de Guvernanță Fee Nord (Cod-de-Guvernanta-Fee-Nord.pdf - 0.4 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-de-afaceri-2022-6.pdf - 1.8 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-19.pdf - 0.4 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-17.pdf - 0.5 Mb)
SF 2021 (SF2021-18.pdf - 0.9 Mb)
SF 2020 (SF2020-18.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulament Consiliu Fee Nord (Regulament-Consiliu-Fee-Nord.pdf - 2.8 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Fee Nord
Dare de seama Consiliu-2022-Fee Nord
Raport cenzori-2022-Fee Nord
Darea de seama financiara -raport conducerii 2022