Franzeluța


S.A. „Franzeluţa” este cel mai mare şi de încredere producător din industria de panificaţie din Republica Moldova, cu o experienţă bogată de peste 75 de ani, cu tradiţii, valori şi misiuni stabile. „Franzeluţa” este un partener social de încredere, interesat de o dezvoltare durabilă şi de prestarea serviciilor de cea mai înaltă calitate, este acel producător care ştie să surprindă prin „excelenţă”, oferind produse sigure pentru întreaga ţară.

Informații generale

Combinatul de Panificatie din Chisinau „FRANZELUTA"
1002600004030
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

C - Industria prelucrătoare

C1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

(022) 551-445
12 septembrie 1995
Beşliu Andrei
1309

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

37.450.040,00 lei
52.51%
678.540.008,00 lei
0,00 lei
-0.07%
590.596.178,00 lei
-19.096.734,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 37.450,04 678.540,01 590.596,18 248.971,29 1309 -19.096,73
2021 37.450,04 561.899,97 482.931,52 271.376,42 1374 -12.514,47
2020 37.450,04 546.997,19 462.275,22 282.841,25 1409 -4.116,48
2019 37.450,04 600.175,47 492.158,38 290.308,38 1511 +6.428,79

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -3,84% 14,05% 3,32 7,28
2021 -0,86% 15,49% 2,56 6,22
2020 2,45% 18,00% 2,07 6,14
2019 -6,08% 12,96% 2,60 4,86

Planuri de achiziții

Planificat
Informație lipsă
Executat
-
Diferență
-
Planul de achiziții

Organul executiv

Beșliu Andrei - Director general

Reprezentatul statului

Palețchi Anastasia - din 19.04.2023, Șef Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Beșliu Viorica - din 28.06.2022, Șef Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționaleAgenția Proprietății Publice, Președinte
Băluțel Adrian - din 28.06.2022, Șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova, Membru
Arachelov Vladimir - din 28.06.2022, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor, Membru
Ceban Cristina - din 28.06.2022, Șef Direcția Cooperarea economică internațională, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Gherciu Sergiu - din 28.06.2022, Secretar general, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Membru
Mariuță Svetlana - din 28.06.2022, Consultant principal Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Parfeni Gheorghe - din 28.06.2022, acționar minoritar, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 52,507%
Alți acționari - 47,493%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Savca Natalia - din 22.12.2023, Consultant superior Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Liudmila Ciumac - din 28.06.2022, Șef al Sericiului financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Nițuleac Dmitrii - din 28.06.2022, Șef Secția analitică, Ministerul Finanțelor, Membru

Comitetul de audit:

Goncear Viorica - din 28.06.2022, Consultant principal Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Blanuța Victoria - din 28.06.2022, Șef Direcția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Popa Ludmila - din 28.06.2022, Șef Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Franzeluta (Statut-Franzeluta.pdf - 6.6 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022.pdf - 1.0 Mb)
SF 2021 (SF2021.pdf - 1.0 Mb)
SF 2020 (SF2020.pdf - 1.0 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Franzeluța (Regulamentul-Consiliului-Franzeluta.pdf - 4.5 Mb)
Regulamentul Comisiei de Cenzori Franzeluța (Regulamentul-Comisiei-de-Cenzori-Franzeluta.pdf - 3.0 Mb)
Regulamentul Comitetului de audit Franzeluța (Regulamentul-Comitetului-de-audit-Franzeluta.pdf - 2.9 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Franzeluța
Raport Comitet audit-2022-Franzeluta