INMEX


Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” este un agent economic care prestează genuri de activități licențiate precum producerea, importul, exportul, reexportul, comercializare și depozitarea materialelor explozive, precum și efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil.

Informații generale

Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX”
1003600031981
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

F - Construcții

F4312 - Lucrări de pregătire a terenului de construcții

http://inmex.md/
022-567-620
29 septembrie 1992
Brunchi Andrei
36

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

3.644.066,00 lei
100%
21.817.099,00 lei
3.828.00000 lei
0.14%
15.275.890,00 lei
+2.262.555,00 lei
25%
565.639,05 lei
565.639,05 lei
579.447,00 lei
+13.807,95
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 3.644,06 21.817,09 15.275,89 16.449,22 36 +2.262,56
2021 3.644,06 16.609,13 11.582,92 15.014,22 43 +1.564,53
2020 3.644,06 21.973,05 15.026,65 15.220,92 49 +2.777,39
2019 3.644,06 27.675,44 20.226,37 14.773,34 58 +2.841,62

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2023 25 565.639,05 565.639,05 579.447,00 +13.807,95 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 25 406.106,10 406.106,10 406.106,10 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 701.259,00 701.259,00 701.259,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 11,70% 29,98% 3,75 2,95
2021 8,21% 30,26% 12,24 4,14
2020 14,05% 31,61% 8,77 2,57
2019 16,77% 26,92% 6,17 3,63

Planuri de achiziții

2022
Planificat
24.600.936,00 Lei
Executat
19.956.952,00 Lei
Diferență
-4.643.984,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Brunchi Andrei - din 03.10.2016 Administrator

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Renchez Galina - din 20.10.2022, Consultant superior Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Pavlov Andrian - din 11.04.2023, Consultant principal Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Diaconu Serghei - din 11.04.2023, Cabinetul Prim-ministrului, Membru
Rusanovschi Oxana - din 10.02.2022, Șef Secția politici în domeniul economiei digitale și digitalizării serviciilor publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Cucerca Aliona - din 20.10.2022, Consultant principal Direcția politici în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Bălan Călin - din 10.02.2022, Șef adjunct Direcția protecția secretului de stat și integritate instituțională, Ministerul Finanțelor, Membru
Pluta Elvira - din 31.07.2023, Șef adjunct Direcția administrarea bunurilor imobile şi relații funciare, Agenția Proprietății Publice, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Inmex (Statut-Inmex.pdf - 6.5 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Planul-de-afacerii-2022.pdf - 6.6 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță (indicatorii-de-performanta-2022_2023-39.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-3.pdf - 5.5 Mb)
SF 2021 (SF-2021-3.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF-2020-2.pdf - 2.0 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Inmex (Regulamentul-Consiliului-Inmex.pdf - 3.6 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Inmex
Darea de seama Consiliu-2022-Inmex
Raport conducere-2022-Inmex