Institutul de cercetare, proiectare și tehnologie ENERGOPROIECT


Institutul de Cercetare Proiectări și Tehnologie ENERGOPROIECT este un agent economic care are ca gen de activitate proiectarea rețelelor electrice 0,4-400 kV, centralelor și stațiilor electrice, mijloacelor de telecomunicații și ale sistemelor de dirijare automată în diferite domenii.

Informații generale

Institutul de cercetare, proiectare și tehnologie ”ENERGOPROIECT”
1003600108898
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

M - Activități profesionale, științifice și tehnice

M7111 - Activități de arhitectură

#
022-895-003
17 iunie 1992
Doni Tudor
21

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

161.365,00 lei
100%
45.738,00 lei
0,00 lei
2.39%
822.830,00 lei
-1.837.181,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 161,36 45,74 822,83 -1.687,41 21 -1.837,18
2021 161,36 1.514,92 876,52 149,77 26 +557.43
2020 161,36 2.170,08 1.688,11 707,20 26 -1.156,39
2019 161,36 2.496,67 1.337,96 1.862,86 26 +6.91

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -53,39% -1699,01% 0,45 0,66
2021 -15,51% 42,14% 0,75 1,04
2020 -33,21% 22,21% 1,11 1,32
2019 0,32% 46,41% 1,44 2,18

Organul executiv

Doni Tudor - din 15.05.2023 Administrator

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Olișevschi Sergiu - din 10.02.2023, Șef Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Negru Nicolae - din 14.04.2023, Consultant principal Direcția energie electrică, Ministerul Energiei, Membru
Goncear Viorica - din 10.02.2023, Consultant principal Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Energoproiect (Statut-Energoproiect.pdf - 9.3 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-27.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF-2021-28.pdf - 1.1 Mb)
SF 2020 (SF-2020-28.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Energoproiect (Regulamentul-Consiliului-Energoproiect.pdf - 4.0 Mb)